Listopadowe chwile zadumy

Listopadowe chwile zadumy

Dzień Zaduszny, to niewątpliwie czas zadumy, zatrzymania, czas refleksji nad życiem i jego nieubłaganą przemijalnością. 

Tylko w tym roku pożegnalismy Piotra Pawłowskiego (założyciela i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja), Marylę Zemburzską (wieloletniego pracownika Biblioteki Centralnej PZN oraz Działu Zbiorów dla Niewidomych GBPIZS), Andrzeja Bartyńskiego (poetę, wieloletniego Prezesa Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, członka Rady Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”),  Irenę Hadler „Magdę” (niewidomą liderkę Polskiego Związku Niewidomych), Zbigniew Kubiec (prezes Zarządu Spółki Polskiego Związku Niewidomych Zakładu Produkcyjno-Handlowego w Kielcach), prof. Andrzeja Stankiewicza (wybitnego okulistę, naukowca, nauczyciela, osobę niezwykle oddaną sprawie zwiększania dostępności nowoczesnych metod leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz przybliżaniu społeczeństwu problematyki AMD).

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Nośmy pamięć o nich w naszych sercach.