Treść artykułu

List a na nim położone wieczne pióro

List do uczestników zjazdu PZN od Prezydenta Andrzeja Dudy

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przesłał list do XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Niewidomych. Treść przesłanego pisma nawiązuje również do 70-lecia działalności organizacji.

Szanowna Pani Prezes!

Szanowni Przedstawiciele Władz Krajowych i Okręgowych!

Wszyscy Szanowni Działacze i Członkowie Polskiego Związku Niewidomych!

Panie i Panowie!

Mija 70 lat od utworzenia Państwa stowarzyszenia oraz 75 lat od zjednoczenia ruchu osób niewidomych w Polsce. Z tej okazji prosimy Państwa o przyjęcie uroczystych gratulacji, wyrazów uznania i najserdeczniejszych życzeń. Niech ten wyjątkowy, podwójny jubileusz przyniesie Państwu wiele satysfakcji z dotychczasowych dokonań Związku. Ufamy, że będą one inspiracją do dalszej owocnej pracy społecznej, której wartość i doniosłość to Państwo, jako przedstawiciele środowiska osób niewidomych i słabowidzących, potrafią docenić najpełniej.

Przez siedem dekad swojej działalności Polski Związek Niewidomych łączył ludzi dobrej woli oraz gromadził siły i środki na rzecz pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym. Doradztwo prawne i zawodowe, szkolenia, kursy, poradnictwo dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób z niepełnosprawnością wzroku, spotkania integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, działalność wydawnicza, konferencje i debaty poświęcone sprawom Państwa środowiska – to jedynie hasłowy, skrócony opis wielkiej, wieloletniej pracy, którą Państwo wykonali. Zaskarbili sobie nią Państwo wdzięczność wielu ludzkich serc, szczególnie tych strapionych, zatroskanych losem niepełnosprawnych najbliższych. Również my pragniemy Państwu podziękować za wspaniały przykład samoorganizacji, skutecznego działania na rzecz ważnego interesu społecznego oraz postawy służby. To cenny wkład w promowanie wysokich standardów życia zbiorowego w naszym kraju.

Przed dwoma tygodniami oczy całego katolickiego świata zwróciły się ku dwojgu nowych polskich błogosławionych. Byli to Prymas Stefan Wyszyński oraz Matka Elżbieta Róża Maria Czacka – niewidoma założycielka przedwojennego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz ośrodka opiekuńczego w Laskach, pionierka nowoczesnej polskiej tyflologii i autorka rodzimej wersji alfabetu Braille’a. Pragniemy wyrazić hołd dla tej niezwykłej siostry zakonnej, która swoją wiarę i miłość wobec innych niewidomych wyrażała modlitwą, słowem i osobistym towarzyszeniem, ale przede wszystkim czynem, poprzez swoje talenty organizatorskie oraz wielki społecznikowski zapał. Wyrażamy nadzieję, że beatyfikacja Matki Czackiej przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o życiu, potrzebach i aspiracjach osób z niepełnosprawnością wzroku.

Życzymy, aby realizacja szczytnych ideałów i ambitnych zamierzeń Polskiego Związku Niewidomych przynosiła każdemu z Państwa jak najwięcej radości oraz poczucie spełnienia w służbie drugiemu człowiekowi. Niech w nadchodzących dekadach kroniki PZN odnotują jak najwięcej nowych sukcesów – oznaczających wymierną poprawę warunków życia, pracy, twórczości, aktywności społecznej i wypoczynku tych obywateli Rzeczypospolitej, których Związek otacza swoją troską. Liczymy także na dalsze znakomite kontakty i udaną współpracę z nami oraz z urzędem prezydenckim.

Raz jeszcze gratulujemy szacownego jubileuszu i serdecznie Państwa pozdrawiamy.

Andrzej Duda oraz Agata Kornhauser-Duda

 

Fot. Unsplash