Treść artykułu

Zdjęcie oka ludzkiego.

Łączmy się w walce o wzrok – apelowali eksperci

Eksperci dyskutowali o interdyscyplinarności w leczeniu schorzeń oka, która powinna obejmować współpracę lekarzy różnych specjalizacji, działania diagnostów molekularnych i zaangażowanie pacjentów. Dyskusja dotycząca przyszłości okulistyki odbyła się w trakcie Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020.

W panelu dyskusyjnym „Łączymy się w walce o wzrok” uczestniczyli: Małgorzata Pacholec, prezes stowarzyszenia Retina AMD i dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN, oraz prof. Bożena Romanowska-Dixon, prof. Lidia Gil i prof. Maciej Krawczyński. Zaproszeni goście, specjaliści w dziedzinie okulistyki, dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat innowacyjnych terapii i potrzeb pacjentów. Rozmowa odbyła się 27 października i była transmitowana online.

Tematem przewodnim panelu była interdyscyplinarność w leczeniu schorzeń oka obejmująca współpracę lekarzy różnych specjalizacji, wspólne działania diagnostów molekularnych, a także zaangażowanie pacjentów.

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil podała za przykład zespół suchego oka (ZSO). Chorobę, która w ostrym przebiegu dotyka nie tylko pacjentów okulistycznych, ale też hematologicznych. ‒ Jako hematolog i transplantolog mogę zaproponować pacjentom tylko sztuczne łzy. Natomiast dalsze leczenie jest już w rękach okulisty, który może przepisać preparaty sterydowe lub cyklosporynę w kroplach, która jest doskonałym lekiem, natomiast obecnie w Polsce nie jest refundowana ‒ mówiła ekspertka.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon podkreślała wagę ścisłej współpracy między okulistami a diabetologami. ‒ Taka współpraca to podstawa efektywnego prowadzenia pacjenta cukrzycowego, a tacy pacjenci stanowią ok. 5% populacji, dlatego absolutnie niezbędne jest utworzenie programu lekowego obejmującego leczenie powikłań ocznych cukrzycy ‒ cukrzycowego obrzęku plamki i retinopatii cukrzycowej.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński zwrócił uwagę na przełom w dziedzinie leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób siatkówki, który dokonał się właśnie dzięki ścisłej współpracy genetyków z okulistami.
‒ W 2018 r. zarejestrowano pierwszy lek dla pacjentów z wrodzoną ślepotą Lebera powodowaną mutacjami genu RPE65. To jest przełom, który daje doskonałe perspektywy, zarówno jeśli chodzi o diagnostykę, jak i leczenie ‒ wyjaśnił ‒ W okulistyce za dziedziczenie chorób siatkówki oka odpowiada ok. 300 genów. Obecnie możemy badać dowolną liczbę genów w jednym teście i takie badania możemy przeprowadzać już w Polsce, dzięki czemu są tańsze, choć nadal bardzo kosztowne dla pacjenta, gdyż nie są finansowane ze środków publicznych ‒ mówił prof. Krawczyński.

Małgorzata Pacholec zwróciła uwagę na perspektywę pacjentów ‒ My, pacjenci również musimy się edukować i wiedzieć co nam dolega, musimy być dobrze zdiagnozowani, by móc podejmować odpowiednie kroki i nie lekceważyć wskazań lekarza. Niestety w systemie wciąż brakuje pieniędzy oraz odpowiednich procedur ‒ stwierdziła prezes Stowarzyszenia Retina AMD. Zaapelowała również do przedstawicieli MZ, NFZ, AOTMiT, posłów i senatorów, by wspierali pacjentów i lekarzy w walce o wzrok i przypomniała, że utrata widzenia kosztuje dużo więcej niż samo leczenie.

Zainteresowanych odsłuchaniem całości panelu eksperckiego zapraszamy na stronę: https://pap-mediaroom.pl/zdrowie-i-styl-zycia/webinar-laczymy-sie-w-walce-o-wzrok-czyli-o-interdyscyplinarnym-podejsciu-do.

Fot. Shutterstock