Konsultacje programu Dostępność Plus

uprzejmie zapraszamy do konsultacji projektu programu Dostępność Plus. Celem Programu jest horyzontalne włączenie dostępności jako kluczowego elementu polityk publicznych oraz zaangażowanie wszystkich partnerów w działania przyczyniające się do poprawy dostępności przestrzeni, produktów i usług. Program realizuje postulat nowych ram jakości życia, poprzez zapewnienie obywatelom równych szans w osiąganiu pozycji społecznej, możliwości samodzielnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia.