Treść artykułu

Grupa osób tworzy krąg symbolizujący wspólne działanie

Konkurs „Pokonamy bariery” częściowo rozstrzygnięty

PFRON wybrał organizacje pozarządowe, którym udzieli dofinansowania w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” w obszarach pomocy 1,2,3 . W trakcie realizacji różnorodnych projektów pomocą zostanie objętych ponad 152 000 osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie uzyskało 401 wniosków na łączną kwotę 224 063 721,81 zł. PFRON nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dofinansowania projektów w tym konkursie w obszarach pomocy 4, 5, 6. Na to rozstrzygnięcie organizacje pozarządowe jeszcze czekają.

Na podstawie rekomendacji komisji, Zarząd PFRON zakwalifikował część wniosków złożonych w konkursie do działań o znaczeniu strategicznym. Projekty te mają szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię. Środki na dofinansowanie tych projektów zwiększone zostały do kwoty 120 mln zł.

Na listę rankingową projektów o znaczeniu strategicznym trafiły aplikacje:

1)   zgłoszone w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2)   przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii, zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”,

3)   zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (rehabilitacja ciągła)”,

4)   zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”;

5)   dotyczące organizacji imprez sportowych, zgłoszone w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym.

Lista działań wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-pokonamy-bariery-decyzja-w-sprawie-udzielenia-dofinansowania-kierunki-pomocy-1-2/

 

Fot. Unsplash