Niepodległa - logotyp.

Włączmy się w obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

We wrześniu prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska uczestniczyła w kolejnym spotkaniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Prezes PZN jest członkiem tego komitetu od początku jego działalności.

Wszyscy, którym bliska jest idea odzyskania niepodległości, mogą aktywnie włączyć się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości i ubiegać się o logo obchodów „Niepodległa”, którego dysponentem jest Biuro Programu „Niepodległa” – Komitet zachęca do upowszechniania logo jako symbolu obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP. O logo można ubiegać się poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/logo/.

Organizatorzy wydarzeń mogą też ubiegać się o przyznanie Patronatu Narodowego Prezydenta RP Andrzeja Dudy dedykowanego wszelkim przedsięwzięciom, służącym godnemu upamiętnieniu niepodległościowego czynu i nadaniu jak najbardziej wspólnotowego i powszechnego charakteru jubileuszowym uroczystościom, których kalendarium będzie zamieszczone na stronie www.prezydent.pl i na stronie www.niepodlegla.gov.pl.