Treść artykułu

Niewidomy mężczyzna trzyma złożona białą laskę w ręku

Kolejne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

24 stycznia br. na spotkaniu prasowym minister Marlena Maląg i Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych przedstawili aktualną politykę rządu wobec osób z niepełnosprawnościami a także plany na ten rok.

Wkrótce powinna rozpocząć działalność sieć wypożyczalni technologii wspomagających. Jak poinformował wiceminister Paweł Wdówik udostępniany sprzęt będzie bardzo zaawansowany technologicznie.

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” to wsparcie dla samorządów, dzięki której będzie można wprowadzać udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami. Mogą być one wprowadzane m.in. w urzędach, instytucjach kultury i miejscach kultu religijnego. Jej uzupełnieniem będzie aplikacja, pozwalająca na zorientowanie się w stopniu dostępności i umożliwiająca złożenie skargi na jej brak.

Na konferencji przedstawiono również, to co dotychczas udało się dokonać w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Renta socjalna została zrównana z minimalną emeryturą i od marca tego roku będzie wynosiła 1588 zł. Co istotne, świadczeniobiorcy mogą podejmować zatrudnienie na takich samych zasadach jak emeryci. Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna zostało z kolei powiązane z minimalnym wynagrodzeniem i wynosi 2458 zł.

Wzrosło również dofinansowanie do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością i obecnie wynosi 2400 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 1350 zł – umiarkowanego i 500 zł – lekkiego. Dofinansowanie roczne na pracownika w zakładzie aktywności zawodowej wynosi 31 tys. zł, a w warsztacie terapii zajęciowej powyżej 27 tys. zł.

Na program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Kancelaria Premiera wyasygnowała dodatkowy miliard. Działanie „Dostępne mieszkanie” to możliwość zamiany z dofinansowaniem lokum na takie, które jest pozbawione barier utrudniających poruszanie się. „Mieszkanie dla absolwenta” to dofinansowanie przez trzy lata kosztów wynajmu mieszkania osobie z niepełnosprawnością, która rozpoczyna pracę zawodową. Program „Wspomagane społeczności mieszkaniowe” oferują osobom z najcięższymi niepełnosprawnościami 24-godzinne wsparcie.

Źródło: MRiPS