Treść artykułu

Mapa tyflograficzna i ręka niewidomego, która próbuje ją odczytać

Jak korzystać z prawa do dostępności?

Zapewnienie dostępności to obowiązek wszystkich podmiotów publicznych. PFRON przygotował filmy z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnościami, o tym, jakie funkcjonalności powinny być wprowadzone, a także jak złożyć skargę na brak dostępności.

Osoba ze szczególnymi potrzebami może oczekiwać, że miejsca takie, jak urząd, szkoła czy publiczna placówka ochrony zdrowia będą dla niej dostępne. Normuje to ustawa. Działania te mają prowadzić do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły swobodnie uczestniczyć w życiu publicznym. Kiedy podmiot nie zapewnia takich rozwiązań można wnieść skargę.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował serie krótkich filmików. Pokazują one w pigułce, czym jest dostępność, kogo dotyczy, co dokładnie powinien zapewnić podmiot publiczny oraz jakie kroki może wykonać osoba ze szczególnymi potrzebami, aby skorzystać z prawa do dostępności.

Z filmami można zapoznać się na stronie:

 

Źródło: Program Dostępność Plus