Treść artykułu

Hulajnogi uporządkowane ustawione na chodniku

Hulajnoga nie musi być przeszkodą

Na polskich drogach często spotyka się hulajnogi stojące w bezładzie na chodnikach. Dla osób niewidomych i słabowidzących hulajnogi to przeszkody, na które można wpaść, przewrócić się i zrobić sobie krzywdę. Temat ten często był przedstawianych w mediach. W związku z opisywaną sytuacją, operator hulajnóg elektrycznych, Lime Technology, podjął działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobom z dysfunkcją wzroku.

Firma zrealizowała następujące działania w celu zmniejszenia ryzyka narażenia na trudne sytuacje osoby niewidome i słabowidzące:

1) umieściła na swoich urządzeniach (w formie naklejek) i udostępniła w aplikacji mobilnej informacje dotyczące konieczności korzystania i pozostawiania hulajnóg tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla osób z niepełnosprawnościami;

2) cyklicznie kieruje do swoich użytkowników wiadomości e-mail z przypomnieniem o zasadach prawidłowego korzystania z hulajnóg;

3) wprowadziła wymóg potwierdzania miejsca zaparkowania hulajnogi poprzez obowiązek wykonania zdjęcia odstawionego urządzenia, który jest warunkiem zakończenia przejazdu i naliczania opłat;

4) prowadzi stały monitoring prawidłowego wykonywania zadań przez ich współpracowników odpowiedzialnych za rozstawianie i porządkowanie hulajnóg;

5) edukuje pracowników i współpracowników w zakresie uwzględnienia w planowaniu działalności operacyjnej potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

6) we współpracy z wybranymi miastami, w których świadczy usługi, identyfikuje miejsca najczęściej uczęszczane przez niepełnosprawnych i wprowadza tam szczególne środki ostrożności i zasady użytkowania hulajnóg;

7) cyklicznie przekazuje użytkownikom dołączane do urządzeń, papierowe materiały informacyjne (zawieszki) dotyczące zasad prawidłowego korzystania z hulajnóg.

Operator, myśli też w przyszłości o dalszych inicjatywach, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych.

Fot. Pixabay