Treść artykułu

Osoba na wózku inwalidzkim.

Granty na poprawę dostępności w konkursie PFRON

Gminy i powiaty mają szansę poprawić dostępność dzięki grantom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mogą się o nie ubiegać w ramach konkursu „Usługi indywidualnego transportu door‑to‑door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Termin składania wniosków mija 21 sierpnia.

Łączny budżet konkursu wynosi 45 mln zł. W przypadku złożenia przez gminę/powiat wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door maksymalna wartość grantu wynosi 1 mln zł, natomiast w przypadku wniosku dotyczącego usług door-to-door oraz poprawy dostępności wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 2 mln zł.

Wnioski można składać do 21 sierpnia 2020 r., do godz. 14.00, tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków: http://door.pfron.org.pl/.

Wszystkie ewentualne pytania należy kierować na adres e-mail: door@pfron.org.pl. Więcej szczegółów o projekcie wraz z obowiązującymi formularzami można znaleźć na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/.

Źródło: PFRON

Fot. Pixabay