Treść artykułu

Wyciągnięte, zaciśnięte w pięść dłonie kilku osób.

Działamy dalej!

Polski Związek Niewidomych, mimo trwającej epidemii i ograniczeń w funkcjonowaniu, dalej prowadzi intensywną działalność. Poniżej szczegółowe informacje o funkcjonowaniu naszych placówek.

Z radością informujemy, że do tej pory (29 kwietnia 2020 r.) żaden z pracowników, członków i podopiecznych Związku nie zachorował na COVID-19.

Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej funkcjonują bez zakłóceń, przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa pracowników i podopiecznych: 

  • W DPS w Chorzowie przeprowadzono 67 testów na obecność koronawirusa wśród pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami – wszystkie były negatywne. Testy przekazał wiceprezydent Chorzowa.
  • W DPS w Olsztynie personel oraz mieszkańcy mają codziennie mierzoną temperaturę. Dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dom posiada zapas płynu do dezynfekcji i maseczek jednorazowych.
  • DPS w Kielcach otrzymał cenną pomoc od Wojewody Świętokrzyskiego i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci przyłbic, maseczek jednorazowych i rękawic jednorazowych. Ponadto 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej przeprowadziła dezynfekcję pomieszczeń najczęściej używanych przez mieszkańców i pracowników Domu metodą ozonowania.

Okręgi i koła

Okręgi i koła prowadzą działalność zdalnie, w razie potrzeby pracownicy są obecni w biurach. Prezesi i pracownicy kół utrzymują kontakt mailowy i telefoniczny ze swoimi członkami, oferują pomoc, zwłaszcza osobom niewidomym mieszkającym samotnie.

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy

Sytuacja w WTZ-ach i ŚDS-ach jest stabilna. Pracownicy pracują zdalnie, mają też dyżury w siedzibach, pomagają uczestnikom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III – pomoc finansowa udzielana w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych i brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.

W ramach niezbędnej opieki pracownicy realizują zadania typu: opłacenie rachunków, zakupy spożywcze i w aptece, konsultacje telefoniczne psychologiczne, rozmowy indywidualne oraz dotyczące sprzętu i funkcjonowania prywatnych urządzeń komunikacyjnych. Niektórzy uczestnicy, jeśli są w stanie wykonać pewne zadania sami lub z pomocą rodziny, otrzymują pracę do domu. 

Centralna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna PZN w Warszawie

Przychodnia na Karmelickiej rozpoczęła wizyty zdalne dla pacjentów rehabilitacji wzroku – psychologiczne i tyflopedagogiczne. Lekarze okuliści przyjmują pilnych pacjentów, a po weekendzie majowym przychodnia planuje rozszerzanie działalności z zachowaniem środków ostrożności.

Zakład Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie

ZAZ prowadzi działalność gastronomiczną, pralniczą, szycie maseczek ochronnych, drobne naprawy krawieckie dla DPS, prace porządkowe na terenie posesji, ponadto rozpoczyna działalność ogrodniczą. Przypominamy, że nadal można zamawiać maseczki i kombinezony ochronne: pod numerem telefonu: 604 194 819, 609 591 072 lub na adres e-mail: zazolsztyn@wp.pl.

 Ośrodki leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjne

Nadal w najtrudniejszej sytuacji są ośrodki, dlatego uruchomiliśmy zbiórkę na ich rzecz. Darowiznę można wpłacić na specjalnie założone w tym celu konto: Bank Pekao SA  95 1240 2887 1111 0010 7358 3869. Dokładna informacja na naszej stronie: https://pzn.org.pl/na-pomoc-osrodkom-polskiego-zwiazku-niewidomych/.

Mimo trudności w ośrodkach nadal prowadzone są prace remontowe („Homer”, „Nestor”, „Labirynt”).

Ośrodek „Klimczok” w Ustroniu przygotował też voucher na 2021 r., który w tym tygodniu będzie rozsyłany do kół i okręgów PZN oraz do dużych firm spożywczych, farmaceutycznych oraz z branży AGD i budowlanej.

Mieszkańcy mieszkań chronionych w Olsztynie są pod nadzorem pielęgniarek długoterminowych, a NZOZ działa w trybie kryzysowym, tj. pracuje gabinet POZ oraz pielęgniarki opieki długoterminowej, pozostali specjaliści udzielają porad telefonicznych.

Instytut Tyflologiczny PZN

Pracownicy pełnią dyżury w siedzibie na Konwiktorskiej. Realizujemy obecnie osiem projektów, w tym cztery zagraniczne, niedługo rozpoczynamy trzy kolejne, o czym będziemy informować na bieżąco na stronie www.pzn.org.pl.

Udzielamy porad telefonicznie i mailowo, wydajemy opinie o poprawności napisów na lekach oraz dostępności. Śledzimy na bieżąco sytuację i nowe rozwiązania prawne.

Uruchomiliśmy system powiadamiania SMS, zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: ihawrylow@pzn.org.pl. Niedługo pojawi się na ten temat więcej informacji na naszej stronie.

Zarząd Główny PZN

Prezydium kontynuuje prace, na bieżąco reaguje na zmiany w prawie i konsultuje proponowane rozwiązania. Członkowie ZG PZN pozostają również w kontakcie z Europejską i Światową Unią Niewidomych, wymieniają się doświadczeniami i wiedzą w zakresie radzenia sobie ze skutkami pandemii.

Zachęcamy w związku z tym do dzielenia się z nami pomysłami, dobrymi praktykami, pozytywnymi przykładami działania oraz do przekazywania informacji, czy realizują Państwo szkolenia dla osób niewidomych i słabowidzących online i jak taka współpraca przebiega.

Z pozdrowieniami

Anna Woźniak-Szymańska, prezes ZG PZN

Elżbieta Oleksiak, sekretarz generalna ZG PZN 

Fot. Pixabay