Treść artykułu

Spotkanie online, laptop na stole i ręce gestykującej osoby

Dostępny świat zwiększa szanse osób z niepełnosprawnością

Konferencja „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych” odbyła się 2 grudnia br. w formie stacjonarnej i online. Prelekcję na temat dostępności informacyjno-komunikacyjnej mieli tam również przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych.

Organizatorami wydarzenia byli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

− Dostępność jest kluczem otwierającym możliwość rozwijania się osób z niepełnosprawnością. Dostępność cyfrowa dotyczy w dużej mierze osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Istotnym kluczem dostępności jest też komunikacja. Musimy otworzyć się na komunikację alternatywną, ona natomiast powinna znaleźć swoje zakotwiczenie w systemie prawnym. Ustawa o dostępności jest potężnym narzędziem, które otwiera pozamykane dotąd drzwi – wyjaśnił na konferencji Paweł Wdówik.

Później eksperci wypowiadali się na temat dostępności cyfrowej oraz architektonicznej. Kolejnym punktem programu był wykład pn. „Dostępność informacyjno-komunikacyjna − doświadczenia Polskiego Związku Niewidomych”. Andrzej Brzeziński, Prezes Zarządu Głównego PZN zaprezentował organizację, a Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji PZN szczegółowo przedstawiła kwestię tej dostępności.

− Jest tak wiele opracowań, dokumentów oraz aktów prawnych na temat dostępności. Natomiast często przy rozstrzyganiu szczegółowych rozwiązań pojawiają się różne problemy. Z czego one wynikają? – zastanawiała się Elżbieta Oleksiak. – Ostatnie trzy lata przyniosły ogromne zmiany w kwestii dostępności. Ale nadal brakuje nam szczegółowych wytycznych np. w przypadku planów tyflograficznych. Myślę, że teraz jest czas, aby zacząć szczegółowo nad tym pracować. Może rozwiązaniem byłoby powoływanie zespołów tematycznych dotyczących poszczególnych rodzajów dostępności i określonych niepełnosprawności, które mogłyby rozstrzygać różne kwestie – np. jakie rozwiązania się sprawdziły, z czego powinniśmy zrezygnować, co jeszcze dopracować. Prace takich zespołów pozwoliłyby na tworzenie konkretnych wytycznych.

Następnie swoje wystąpienie miał Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Mówił on o dostępności informacyjno-komunikacyjnej jako szansie na inkluzję społeczną osób z dysfunkcjami.

W ostatniej części konferencji zaprezentowano projekty PFRON-u na rzecz dostępności. A wśród nich „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, w którym również bierze udział Polski Związek Niewidomych.

JR/Centrum Komunikacji PZN