Treść artykułu

Ciche samochody

W sierpniu 2017 r. podjęliśmy temat zagrożenia jakie niosą ze sobą pojazdy o napędzie elektrycznym dla osób niewidomych. Wystosowaliśmy dwa pisma do pana Mateusza Morawieckiego, ówczesnego Ministra Finansów i Rozwoju oraz do pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Naszą akcje wsparła interwencja pani Poseł Małgorzata Wypych z bieżącego roku.

W pismach Polskiego Związku Niewidomych zawarliśmy między innymi następujące treści:

„Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, regulacji dotyczących ostrzegania osób niewidomych o nadjeżdżających pojazdach elektrycznych. Przyszłością rynku motoryzacyjnego są samochody elektryczne. W niektórych krajach coraz większa liczba użytkowników dróg korzysta z tego rodzaju transportu. Ten trend dociera również do naszego kraju. Największe miasta w Polsce w trosce o środowisko podpisują kontrakty na zakup elektrycznych autobusów. Na naszych drogach można też spotkać prywatne samochody wykorzystujące napęd elektryczny. Samochody elektryczne są prawie niesłyszalne, co stanowi utrudnienie dla niewidomych użytkowników ruchu. Brak możliwości usłyszenia takiego pojazdu może powodować większą ilość wypadków z udziałem osób z dysfunkcją wzroku. Przykładowo w Japonii odnotowano dużą ilość wypadków, w których osoby niewidome zostały poszkodowane przez samochody elektryczne. Naszym zdaniem niezbędne jest wprowadzenie regulacji, które zapewnią bezpieczeństwo osób niewidomych poprzez wprowadzenie systemu ostrzegania o zbliżającym się pojeździe elektrycznym. Wyrażamy gotowość do uczestniczenia w pracach nad opracowaniem wspomnianego systemu”.

Zamieszczamy poniżej odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2019 r.
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

Pani Beata Lubos
Zastępca Dyrektora
Departament Innowacji

w odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie interwencji Pani Poseł Małgorzaty Wypych oraz pisma Pani Anny Woźniak-Szymańskiej – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych w sprawie opracowania standardów dotyczących systemu powiadamiania o zbliżających się pojazdach elektrycznych informuję, że Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w 2016 r. opublikowała Regulamin nr 138 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji cichych pojazdów transportu drogowego w odniesieniu do ich zmniejszonej słyszalności. Zgodnie z zapisami tego Regulaminu, przepisy tam zawarte mają zastosowanie do pojazdów z napędem elektrycznym kategorii M i N, które mogą poruszać się w trybie normalnym, wstecznym lub z co najmniej jednym biegiem dla jazdy do przodu, bez włączonego silnika spalinowego wewnętrznego spalania – w odniesieniu do ich słyszalności. W regulaminie tym zostały opracowane wyłącznie środki akustyczne w celu rozwiania obaw dotyczących obniżonej słyszalności sygnałów dźwiękowych z pojazdów z napędem elektrycznym. Po sfinalizowaniu dalszych prac w ramach odpowiedniej grupy roboczej EKG ONZ, przewiduje się nowelizację przedmiotowego regulaminu w celu opracowania nieakustycznych środków alternatywnych z uwzględnieniem aktywnych systemów bezpieczeństwa, takich jak, między innymi, systemy detekcji ruchu pieszych.

Aktualnie spełnienie przepisów ww. Regulaminu nr 138 weryfikowane jest w toku badań homologacyjnych przeprowadzanych w celu uzyskania przez każdy nowy typ pojazdu, odpowiedniego świadectwa homologacji, dopuszczającego go do ruchu po drogach publicznych.

Jednocześnie informuję, że przepisy obowiązujące na terytorium RP w przedmiotowej sprawie są obecnie spójne z przepisami międzynarodowymi.

Dokument podpisany przez:
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Krajowego Konrad Romik

Do wiadomości:

 1. Pani Małgorzata Wypych
  Poseł na Sejm RP
  Biuro Poselskie
  Al. Waszyngtona 30/36
  03-910 Warszawa
 2. Pani Anna Woźniak-Szymańska
  Prezes Zarządu Głównego
  Polskiego Związku Niewidomych
  ul. Konwiktorska 9
  00-216 Warszawa