Treść artykułu

Biała Kartkę, na której umieszczone są kratki. Nad nią długopis. Trzy kratki są zaznaczone, jedna pusta.

Ankieta dotycząca oceny rozwiązań dotykowych dla osób z dysfunkcjami wzroku na stacjach I linii warszawskiego metra

Pani Donata Kończyk, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności przesłała nam ankietę dotyczącą zamontowanych oznaczeń dotykowych tj. tablic tyflograficznych oraz nakładek brajlowskich na I linii metra.

Tym z Państwa, którzy chcieliby się wypowiedzieć na ten temat udostępniamy ankiety w dwóch formatach: plik txt z liniowym zapisem pytań oraz plik z tabelką w prostym układzie jednokolumnowym.

Dodatkowe wersje ankiety do wyboru zostały również umieszczone na stronie internetowej.

Będę wdzięczna za przekazanie Państwa opinii w terminie do 30 marca br. na adres pelnomocnik.dostepnosci@um.warszawa.pl oraz wskazanie, na jakich przesłankach/informacjach/danych opierali się Państwo podczas formułowania opinii.

Z góry dziękuję za poświęcony czas.

Donata Kończyk
Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. dostępności
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)

Naczelnik Wydziału w Biurze
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym