O projekcie

Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt jest realizowany przez miasto stołeczne Warszawa w Partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych i Fundacją Szansa dla Niewidomych w okresie: 01.07.2016 – 30.06.2018

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (z powodu dysfunkcji wzroku) lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z innego powodu niż dysfunkcja wzroku i posiadają zaświadczenie okulistyczne o schorzeniu wzroku;
  • są mieszkańcami Warszawy;
  • są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 16-65 lat;
  • są aktywne zawodowo w wieku 35-52 lata, ale potrzebują wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy.

W ramach projektu będą przeprowadzane różne formy wsparcia wg potrzeb uczestników:

  • Wsparcie psychospołeczne: indywidualny trening umiejętności życiowych (np. orientacja przestrzenna i nauka samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, wsparcie psychologiczne). Również przewidziane jest wsparcie w formie grupowego treningu: tworzenie silnych i trwałych więzi rodzinnych i z otoczeniem; nauka wyrażania własnych myśli, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych, nauka sposobu komunikacji, poszanowanie godności innych; radzenie sobie ze stresem, adaptacją w nowym środowisku, podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy.
    Ponadto, w ramach projektu, przewidziano wsparcie Asystenta osoby niepełnosprawnej.

  • Wsparcie edukacyjne w zakresie kompetencji IT: szkolenia komputerowe na różnych poziomach, obsługa nowoczesnych urządzeń, podniesienie umiejętności związane z efektywnym korzystaniem z nowych technologii takich jak komputer, smartfon, Internet.
  • Wsparcie zawodowe: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, udział w kursie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej; możliwość skorzystania z usług specjalisty ds. aktywizacji zawodowej/coacha; kursy zawodowe (wypłata stypendium zawodowego), uaktualnienie lub poszerzenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 3-miesięczne staże zawodowe połączone z wypłatą stypendiów stażowych i opłaceniem kosztów badań lekarskich (medycyna pracy), wsparcie pośrednika pracy.
  • Wsparcie rodzinno-integracyjne: rodzinne wyjścia (do miejsc kultury) uczestników projektu, zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami (włączenie do udziału również najbliższe otoczenie uczestników projektu); warsztaty edukacyjne: uwrażliwienie na problemy związane z niepełnosprawnością wzroku, przekazanie informacji i podzielenie się doświadczeniami, które mają pomóc w radzeniu sobie z niepełnosprawnością członka rodziny. W projekcie zaplanowano także specjalistyczne poradnictwo dla rodzin (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, prawne).

Aktualności

17 lutego 2017

Uczestnicy projektu w grudniu…

W grudniu 2016 r. przeprowadzone zostały Warsztaty Aktywnego Poszukiwania pracy, w których wzięło udział... czytaj całość >