Treść artykułu

Osoba rozmawia w trakcie spotkania oniline

8,7 miliarda zł na działania zwiększające dostępność

W maju odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dostępności. Przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych omawiali działania podejmowane w ramach Programu Dostępność Plus.

Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu wdrażania Programu Dostępność Plus. Od 2019 roku na działania związane ze zwiększaniem dostępności przeznaczono 8,7 miliarda złotych. Podjętych zostało ponad 100 inicjatyw na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Blisko 220 przedsiębiorców, samorządów czy organizacji pozarządowych zostało Partnerami Programu Dostępność Plus.

− Po raz drugi w tym roku spotykamy się w takim gronie, aby rozmawiać na temat dostępności. Mimo pandemii dyskusja o dostępności jest bardzo żywa. Szukamy rozwiązań problemów, które napotykamy wdrażając nasze działania – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Na posiedzeniu poruszono także kwestie związane z wprowadzaniem dostępności w miejscach objętych ochroną konserwatora zabytków. Zaprezentowane zostały sposoby współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za koordynację dostępności, a konserwatorem zabytków. Uczestnicy dyskutowali też na temat projektowania budynków w sposób, który umożliwi ich przystosowywanie do zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Rada Dostępności to grupa ekspertów reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są także osoby z różnymi niepełnosprawności, bo one najlepiej znają bariery, na jakie napotykają się w przestrzeni publicznej.

 

Źródło: MFiPR