Treść artykułu

Dwóch starszych mężczyzn gra w szachy

38 mln zł dla osób starszych

Ponad 300 projektów za blisko 38 mln zł będzie realizowanych w tegorocznej edycji programu Aktywność Społeczna Osób Starszych. Imprezy międzypokoleniowe, zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, wydarzenia integrujące lokalne społeczności – to przykłady działań, które będą dofinansowane.

Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. A wśród nich działania obejmujące takie zagadnienia jak: aktywizacja społeczna, integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, usługi społeczne. W konkursie w tym roku złożono 1795 ofert. Dofinansowanie na rok 2020 otrzymały 304 projekty na łączną kwotę 37 957 453,06 zł.

Wybrano projekty w czterech kategoriach:

  • Edukacja osób starszych – dofinansowanie dla 74 ofert na kwotę 8 801 934,00 zł.
  • Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – rekomendacja do dofinansowania 82 ofert na kwotę 9 071 588,26 zł.
  • Partycypacja społeczna osób starszych – rekomendacja dla 73 ofert  na kwotę 9 057 063,82 zł.
  • Usługi społeczne dla osób starszych – dofinansowanie dla 75 ofert na kwotę 11 026 866,98 zł.

– Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, złożono o 450 ofert więcej niż w roku ubiegłym. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania skierowane do seniorów mają szczególne znaczenie dla zwalczania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych – podsumowała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Źródło: MRPiPS

Fot. Unsplash