Treść artykułu

Odsłonięcie tablicy. Na zdjęciu Julian Osiecki, nadzwyczajny członek PZN, Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN, ks. Tomasz Łukasiuk, diecezjalny duszpasterz osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku oraz Elżbieta Jabłko, dyrektor olsztyńskiego ośrodka.

Olsztyńskiemu NZOZ OMR PZN nadano imiona Danuty Soczewka i Tadeusza Milewskiego

Nie byłoby ośrodka, gdyby nie inicjatywa pierwszego dyrektora – śp. Tadeusza Milewskiego i kontynuatorki jego myśli i inicjatorki rozwoju – Danuty Soczewka. W zeszłym tygodniu, 22.09.2022 r., Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie nadano uroczyste imiona Danuty Soczewka i Tadeusza Milewskiego.

To wielkie święto i uhonorowanie wkładu pracy, serca w wieloletnie kierowanie placówką.

Aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali Julian Osiecki, nadzwyczajny członek PZN-u i Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN-u; a poświęcenia – ks. Tomasz Łukasiuk, diecezjalny duszpasterz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta, PFRON-u, Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, radnych i innych działaczy społecznych, a także dyrektorów i pracowników jednostek działających w obiekcie. W uroczystości wzięły też udział rodziny i bliscy zarówno p. Danuty Soczewka, jak i śp. Tadeusza Milewskiego.

Delegację z PZN-u stanowili: Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN; Anna Woźniak-Szymańska, prezes honorowa PZN-u oraz Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji PZN.

Poniżej załączamy link do nagrania filmowego z tej uroczystości, publikujemy również zdjęcia.

 

 

 

Relacja: Elżbieta Oleksiak/ Centrum Rehabilitacji PZN
Fot. dzięki uprzejmości Sandry Chorąży/Olsztyn.