Dłonie pięciu osób ułożone w pięści, stykające się ze sobą

Zgłoś się do „Aktywnego Absolwenta”!

Jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? Możemy Ci pomóc! Zostało już tylko kilka wolnych miejsc w projekcie „Aktywny Absolwent” realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN.

Po pierwszej edycji znaczna część naszych beneficjentów otrzymała zatrudnienie, Ty też możesz. Liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Wiek nie ma znaczenia.

Projekt jest skierowany do osób z całej Polski, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku (liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie) lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli studia nie dalej niż 5 lat temu,
  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Co oferujemy?

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • indywidualną naukę obsługi komputera,
  • naukę języków obcych,
  • poradnictwo i coaching,
  • płatne staże zawodowe.

Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Kursy i szkolenia mogą odbywać się w miejscu zamieszkania.

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255 lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Pozdrawiamy!

Zespół projektu „Aktywny Absolwent”