Treść artykułu

Sala szpitalna z łóżkami dla pacjentów

Zgłaszanie informacji o zamykaniu dostępu pacjentom do zaplanowanych zabiegów

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zwróciło się do organizacji reprezentujących pacjentów o przekazywanie informacji na temat zamykania dostępu chorym do korzystania z zaplanowanych zabiegów w placówkach leczniczych. Nie chodzi tu o indywidualne odmowy, ale o brak dostępu do takich świadczeń dla wszystkich pacjentów w danym szpitalu.

Sprawa dotyczy placówek medycznych, które w związku z zaleceniem NFZ o ograniczeniu do niezbędnego minimum świadczeń wykonywanych planowo, odwołają wszystkie zabiegi nie biorąc pod uwagę indywidualnych sytuacji pacjentów.

Jeśli posiadacie Państwo informacje o stosowaniu takich praktyk na oddziałach okulistycznych, które mogą naruszać zbiorowe prawa pacjenta to sprawę można zgłosić pisząc na adres: pzn@pzn.org.pl. Przesłane wiadomości zostaną przekazane do biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Poniżej przedstawiamy informację ze strony NFZ z dnia 8 marca br. na temat zaleceń dotyczących zaplanowanych zabiegów:

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Ważne:

 1. Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
 2. Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

 1. przeprowadzenia diagnostyki,
 2. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
 • endoprotezoplastyki dużych stawów
 • dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
 • zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
 • pomostowania naczyń wieńcowych

oraz

 • dużych zabiegów torakochirurgicznych
 • zabiegów wewnątrzczaszkowych
 • nefrektomii
 • histerektomii

– z powodów innych niż onkologiczne.

Jednocześnie wskazujemy, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki.

Fot.Unsplash