Wykaz podręczników dla klas I – III gimnazjum

Język Polski

 1. Klasa 1:
  W. Bobiński: “Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego”, WSiP – wydany w brajlu (6 tomów, PRINT 2003) i powiększonym druku (3 tomy, ZNiW)
  K. Orłowa, H. Synowiec: “Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego”, WSiP – wydany w brajlu (3 tomy, PRINT 2003) i w powiększonym druku (2 tomy,  PRINT 2006)
 2. Klasa 2:
  W. Bobiński: ” Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego”, WSiP – podręcznik wydany w brajlu (6 tomów, Print 2004) i powiększonym druku (4 tomy, ZNiW 2004)
  K. Orłowa, H. Synowiec: “Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego”, WSiP – podręcznik wydany w brajlu (4 tomy, Print 2004) i w powiększonym druku (2 tomy, ZNiW, 2004)
 3. Klasa 3:
  W. Bobiński: “Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego”, WSiP – podręcznik wydany w brajlu (6 tomów, Print 2003) i powiększonym druku (4 tomy ZNiW 2004)
  K. Orłowa, H. Synowiec: “Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego”, WSiP – podręcznik wydany w brajlu (3 tomy, Print 2004) i w powiększonym druku (2 tomy, PRINT 2006)

Historia

 1. Klasa 1
  D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak: “Historia” podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo M. Rożak –  podręcznik (2 tomy, ZNiW 2003) i   ćwiczenia  (1 tom, PRINT 2003) wydane w brajlu oraz w powiększonym druku (tylko podręcznik – 1 tom, Laski 2003) – brak ćwiczeń w powiększonym druku
 2. Klasa 2
  K. Polacka, M. Przybylińska,  S. Roszak, Wendt J.: “Historia” Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo M. Rożak – podręcznik (4 tomy,  Print 2003) i  ćwiczenia (1 tom, PRINT 2003) wydane w brajlu oraz  podręcznik wydany w powiększonym druku (brak ćwiczeń w powiększonym druku)
 3. kl. 3 – J Wendt: “Historia” Podręcznik dla kl. 3 oraz zeszyt ćwiczeń, Wydaw. M. Rożak – podręcznik wydany w brajlu (4 tomy, Print 2003) i powiększonym druku (4 tomy, Laski 2004) J. Wendt „Historia klasa 3. Zeszyt ćwiczeń” – wydany w brajlu (1 tom,  Impuls 2006) – brak  ćwiczeń w  powiększonym druku

Biologia

 1. “Biologia  XXI. Cz. 1”. Pod red. A. Jerzmanowskiego, WSiP – podręcznik wydany w brajlu (4 tomy, ZNIW 2000 ) i powiększonym druku (2 tomy, PRINT 2000)
 2. J. Grzegorek i in.: “Biologia  XXI. Cz. 1 Zadania dla ucznia – wydane w brajlu (1 tom, ZNiW 2000) i powiększonym druku (1tom, PRINT 2000),
 3. “Biologia XXI. Cz. 2” Pod red. A. Jerzmanowskiego, WSiP – podręcznik wydany w brajlu (4 tomy, ZNiW 2003) oraz w powiększonym druku  (2 tomy, ZNiW 2004)
 4. A.Czubaj, J. Grzegorek  i in.: “Biologia XXI w. Cz. 2. Zadania dla ucznia” – wydane w brajlu (1 tom, ZNiW 2003)- brak w powiększonym druku

Geografia

 1. H. Powęska, A. Czerny: „Ziemia nasza planeta. Moduł 1″ NOWA ERA – podręcznik (3 tomy, PRINT 2000) i ćwiczenia wydane w brajlu  oraz podręcznik wydany w  powiększonym druku (1 tom, PRINT 1999) – brak ćwiczeń w powiększonym druku
 2. F. Szlajfer: “Geografia Polski. Moduł 2” NOWA ERA – podręcznik (4 tomy,  ZNiW 2003) i K. Moździerz „Geografia Polski. Zeszyt ćwiczeń (1 tom 2003 ZNiW) wydane w brajlu oraz podręcznik (3 tomy, Edytor 2004) wydany w powiększonym druku – brak ćwiczeń w powiększonym druku
 3. M. Czerny, A. Czerny: “Geografia dla gimnazjum. Moduł 3: Zagadnienia społeczne i gospodarcze świata” NOWA ERA – podręcznik (4tomy, ZNiW 2003) i ćwiczenia (1 tom, ZNiW 2004) wydane w brajlu oraz podręcznik (2 tomy + uzupełnienie., Edytor 2004) wydany w powiększonym druku –  brak ćwiczeń w powiększonym druku
 4. H. Powęska, M. Rościszewski, F. Szlajfer: “Geografia dla gimnazjum. Moduł 4 z elementami edukacji europejskiej. Świat – Europa – Polska”, NOWA ERA – podręcznik (2 tomy, ZNiW 2003) i ćwiczenia (1 tom, ZNiW 2004) wydane w brajlu oraz podręcznik (1 tom,  Edytor 2004 ) wydany w powiększonym druku – brak ćwiczeń w powiększonym druku

Matematyka

 1. kl. 1 – “Matematyka 1” Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń [Zespół autorów: M. Dobrowolska i in.], Gdańskie Wydaw. Oświatowe – podręcznik (5 tomów, Laski 2000) i ćwiczenia wydane
  w brajlu oraz podręcznik (1 tom, ZNiW 2000) wydany w powiększonym druku, brak ćwiczeń w powiększonym druku
 2. kl. 2 – “Matematyka 2” [Zespół autorów: M. Dobrowolska i in.], Gdańskie Wydaw. Oświatowe – podręcznik (9 tomów, ZNiW 2003) i ćwiczenia (2 tomy)  wydane w brajlu oraz podręcznik wydany w powiększonym druku – brak ćwiczeń w powiększonym druku,
 3. kl. 3 – “Matematyka 3” [Zespół autorów: M. Dobrowolska i in.], Gdańskie Wydaw. Oświatowe – podręcznik (8 tomów, ZNIW 2004) i ćwiczenia (2 tomy) wydane w brajlu  oraz podręcznik wydany w powiększonym druku – brak ćwiczeń w powiększonym druku

Fizyka

 1. Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Fizyka i astronomia dla gimnazjum. W świecie materii. Moduł 1. NOWA ERA. (54/99) – podręcznik (2 tomy, ZNiW 2000) 
  i ćwiczenia  wydane w brajlu (1 tom, ZNiW 2004) oraz podręcznik (1 tom, ZNiW 2000) wydany w powiększonym druku,  brak ćwiczeń w powiększonym druku
 2. Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Moduł 2. Ciepło. NOWA ERA. (282/99) – podręcznik (3 tomy, ZNiW 2000) i ćwiczenia
  (1 tom, ZNiW 2004) wydane w brajlu oraz podręcznik (1 tom, Laski 2003) wydany w  powiększonym druku – brak ćwiczeń w powiększonym druku 
 3. Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Elektryczność i magnetyzm moduł 3. NOWA ERA. (308/00) – podręcznik (3 tomy, ZNiW 2003)  i ćwiczenia (1tom, ZNiW 2004) wydane w brajlu oraz podręcznik (2 tomy, 2004 PRINT) wydany w powiększonym druku – brak ćwiczeń w powiększonym druku
 4. Francuz-Ornat G., Kulawik J., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: “Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Optyka. Fizyka jądrowa. Moduł 4 ” NOWA ERA – podręcznik (3 tomy, ZNiW 2003) i ćwiczenia (1 tom, ZNiW 2003) wydane w brajlu oraz podręcznik(2 tomy, 2004 PRINT) wydany w powiększonym druku – brak ćwiczeń w powiększonym druku

Chemia

 1. Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: „Chemia dla gimnazjalistów”. Część 1. NOWA ERA. (34/99) – podręcznik (2 t. PRINT 2000)  i ćwiczenia wydane w brajlu (2 t. ZNiW 2004) oraz podręcznik (1 t., ZNiW 2000)) wydany w  powiększonym druku – brak ćwiczeń w powiększonym druku
 2. Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: „Chemia dla gimnazjalistów”. Część 2. NOWA ERA. (55/00) – podręcznik (2 t., PRINT 2000)  i ćwiczenia (2 t. ZNiW 2004) wydane w brajlu oraz podręcznik wydany w powiększonym druku (2 t., ZNiW 2003) – brak ćwiczeńw powiększonym druku
 3. Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: „Chemia dla gimnazjum”. Część 3. NOWA ERA -podręcznik (2 tomy, Laski 2003) i ćwiczenia (1 tom, Laski 2003) wydany w brajlu i w powiększonym druku (2 tomy, Laski 2004) – brak ćwiczeń w powiększonym druku dodatkowo wydano w brajlu: “Chemia. Rys. cz. 1-2” (1 tom, PRINT 2003).

Wiedza o społeczeństwie

 1. Kalinowska F.: „Wychowanie obywatelskie w gimnazjum”. Podręcznik oraz ćwiczenia EFKA (230/99) – podręcznik (2 tomy, ZNiW 2003)) oraz ćwiczenia (2 tomy, ZNiW 2004) wydane w brajlu oraz w powiększonym druku (2 tomy,  Edytor 2006) – brak ćwiczeń w powiększonym druku
 2. Kalinowska F.: „Wychowanie do życia w rodzinie. Gimnazjum”. Podręcznik oraz ćwiczenia. EFKA. (19/02) – podręcznik wydany w brajlu (2 tomy, ZNiW 2004) i ćwiczenia (1 tom, ZNiW 2004) oraz podręcznik w powiększonym druku (1 tom, Edytor 2006) – brak ćwiczeń w powiększonym druku
 3. Kalinowska F.: „Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym”. Podręcznik oraz ćwiczenia EFKA. (251/00) – podręcznik wydany w brajlu (2 tomy, ZNiW 2004) i ćwiczenia (1 tom, ZNiW 2004) i w powiększonym druku (1 tom, Edytor 2006) – brak ćwiczeń w powiększonym druku

Język angielski

 1. Hutchinson T.:”New Hotline”, OXFORD UNIVERSITY PRESS
  Część Starter: Student’s Book i Work Book i „Materiały dodatkowe dla uczniów gimnazjum. Słowniczek, gramatyka, polecenia” (1 t.):  wydane w brajlu (SB – 3 tomy, WB – 3 tomy, ZNiW 2000) oraz w powiększonym druku (SB – 2 tomy, WB – 2 tomy, Materiały – 1 tom, ZNiW, )
  Część Elementary: wydana w brajlu (SB – 3 tomy i WB – 2 tomy, Laski 2003) oraz w powiększonym druku (SB – 1 tom, WB – 1 tom, Materiały – 1 tom, ZNiW 1999)

Język niemiecki

 1. Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiło L.: „Was ist los?” Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń dla początkujących WYD. SZKOLNE PWN.
  Kl. I – podręcznik (1 tom, PRINT 2004) i zeszyt ćwiczeń (1 tom, PRINT 2004) wydane w brajlu,  brak w powiększonym druku
  Kl. II – podręcznik (1 tom, PRINT 2004) i zeszyt ćwiczeń (1 tom, PRINT 2003) wydane w brajlu, brak w powiększonym druku
  Kl. III – podręcznik (1 tom, PRINT 2004) i zeszyt ćwiczeń (1 tom, PRINT 2004) wydane w brajlu, brak w powiększonym druku
 2. Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiło L.: „Der, die, das NEU dla gimnazjum”. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego. Kurs kontynuacyjny. WYD.SZKOLNE PWN
  Kl. I – podręcznik (1 tom, PRINT 2002) i zeszyt ćwiczeń (1 tom, PRINT 2002) wydane w brajlu oraz podręcznik wydany w powiększonym druku (1 tom, PRINT 2006), brak zeszytu ćwiczeń w  powiększonym druku
  Kl. II – podręcznik (1 tom, Impuls 2006) i ćwiczenia (2 tomy, Impuls 2006) wydane w brajlu  oraz podręcznik (1 tom, PRINT 2006) wydany w powiększonym druku, brak zeszytu ćwiczeń w  powiększonym druku
  Kl. III – podręcznik  wydany w brajlu (1 tom,  Impuls 2006) i w powiększonym druku (1 tom, PRINT 2006),  brak  zeszytu ćwiczeń w brajlu i w powiększonym druku

Informatyka

 1. Mordaka  M., współpraca Lipski J.: „Informatyka 2000 – podręcznik dla gimnazjum. I rok nauki”. CZARNY KRUK – wydany w brajlu (6 tomów, Laski 2004) i w powiększonym druku (3 tomy, Laski 2006)
 2. Mordaka  M., (współ. Lipski J., Gulgowski M.): „Informatyka 2000. Podręcznik dla gimnazjum. II rok nauki”. CZARNY KRUK. – podręcznik wydany w brajlu (6 tomów, Laski 2004) i w powiększonym druku (3 tomy, Laski 2006)

Religia

 1. Pod red. Ks. Zbigniewa Marka SJ “W drodze do Emaus”, WAM
  kl. 1 -“Jezus uczy i zbawia”- wydany w brajlu (3 tomy, Laski 2003), brak w  powiększonym druku
  kl. 2 – “Jezus działa i zbawia” – wydany w brajlu (3 tomy, Laski 2003), brak w  powiększonym druku
  kl. 3 – “Jezus prowadzi i zbawia” – wydany w brajlu (4 tomy, Laski 2003), brak w  powiększonym druku

Sztuka

 1. Ziemba-Michałowska, Anna „Spotkania ze sztuką”  dla klas I-III, Prószyński i S-ka – podręcznik wydany w powiększonym druku. Nie ukaże się w brajlu.
 2. Brol E. „Plastyczne widzenie świata. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum” – wydany w brajlu (1 tom, ZNiW 2006)  i w powiększonym druku (1 tom, 2008)

Muzyka

 1. W. Panek „Świat muzyki” Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum. Wydawnictwo WSiP – wydany w brajlu i w powiększonym druku (3 tomy, Impuls 2008)