Treść artykułu

stos kolorowych czasopism ułożone czerwonymi grzbietami

WYDAWANIE CZASOPISM PZN W 2021 R.

W OKRESIE OD 01.04.2021 DO 31.03.2022 WYDAWANE BĘDĄ CZASOPISMA:

  • „Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Promyczek” (dla dzieci młodszych) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Pod lupą” (dla młodzieży) – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej,
  • „Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku –półrocznik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej,
  • „Biuletyn Informacyjny” – dwutygodnik w wersji elektronicznej.

 

KONTAKT W SPRAWIE PRENUMERATYcentrumkomunikacji@pzn.org.pl lub tel. 22 635 19 10

——

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON