Treść artykułu

Ulgi pocztowe, białe laski – czy są zmiany w przepisach?

Ostatnio pojawiało się wiele pytań na temat zmian w przepisach o ulgach pocztowych i dotyczących dofinansowywania białych lasek. 

Po sprawdzeniu aktualnych rozporządzeń uprzejmie informuję, że jeśli chodzi o ulgi pocztowe, jest projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Celem tych zmian jest rozszerzenie wspomnianego wykazu o następujące podmioty działające na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku: Fundację Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius” w Słupsku, Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena” oraz Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że nowelizacja wspomnianego aktu prawnego nie usuwa żadnej z bibliotek ani organizacji działającej na rzecz osób niewidomych z obowiązujących wykazów zamieszczonych w rozporządzeniu.

Jeśli chodzi o białe laski, nie zmienił się limit dofinansowania, jest to nadal 100 zł.

Elżbieta Oleksiak
Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN