Treść artykułu

Klocki z symbolami niepełnosprawności

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jak ogłosił Sekretarz Generalny ONZ, tematem tegorocznych obchodów jest „Przywództwo i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w dostępnym i zrównoważonym świecie postcovidowym”.

Ponad miliard ludzi na świecie, czyli około 15 proc. populacji, żyje z jakąś formą niepełnosprawności. 80 proc. z nich mieszka w krajach rozwijających się. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zostały ogłoszone w 1992 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ich celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia społecznego.

António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ, opublikował oficjalne przesłanie związane z tym świętem. Zamieszczono je poniżej.

„Na całym świecie osoby z niepełnosprawnościami i organizacje je zrzeszające podejmują działania, aby zrealizować wezwanie »Nic o nas, bez nas«. COVID‒19 obnażył bariery i nierówności, z którymi boryka się miliard osób z niepełnosprawnościami. To oni najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii.

Działania przeciw wykluczeniu powinny być podejmowane przez wszystkich. Zwalczać niesprawiedliwość i dyskryminację można poprzez poszerzanie dostępu do technologii i wzmacnianie instytucji, dążąc do stworzenia integracyjnego, dostępnego i zrównoważonego świata postcovidowego.

Wzywam wszystkie kraje do pełnego wdrożenia Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, jak również do zwiększenia dostępności i zlikwidowania barier prawnych, społecznych i ekonomicznych. W proces ten powinny być aktywnie zaangażowane osoby z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest dążenie do takiej przyszłości, w której nikt nie czuje się wykluczony”.

Źródło: Departament ekonomiczny i spraw społecznych ONZ

Fot. Shutterstock