Treść artykułu

Otwarty poradnik

Praktyczny poradnik dotyczący świadczeń z ZUS i PFRON

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował poradnik dla osób niepełnosprawnych, w którym można znaleźć praktyczne informacje dotyczące świadczeń, rent, rehabilitacji, wsparcia w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Publikacja dostępna jest online na stronie ZUS.

W poradniku znajdują się informacje dotyczące m.in. zasady przyznawania rent, przebiegu orzecznictwa lekarskiego, warunków rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnień pracowniczych.

Zainteresowani mogą tu też znaleźć wskazówki, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby niepełnosprawne oraz ich pracodawcy. Omówione zostały zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie oraz warunki jego udzielenia. Z poradnika można się np. dowiedzieć, jakie jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, a także, o jakie wsparcie można się ubiegać w zakresie finansowania szkoleń  i staży. Autorzy przedstawili też reguły składania wniosków o dofinansowanie przez Internet, przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Publikacja powstała przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poradnik można pobrać ze strony: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Źródło: ZUS
Fot. Unsplash