Dłonie kilku osób położone jedne na drugich.

Porady dla osób niewidomych i słabowidzących w Gdańsku

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych prowadzi Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska pt. „Chcemy widzieć i umieć’’ kontynuacja. Działalność punktu jest dofinansowana ze środków Gminy Miasta Gdańska.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, we wtorki do godz. 18.00. Porady prawne udzielane są w drugi i ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00.

Wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapraszają do siedziby Okręgu Pomorskiego przy ul. przy ul. Jesionowej 10 w Gdańsku-Wrzeszczu. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: 58 341-26-83.

Formy pomocy:

  • porady z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się z przewodnikiem i białą laską, zapoznania i doboru odpowiedniego  sprzętu  rehabilitacyjnego wraz z nauką jego obsługi i możliwością jego zakupu,
  • porady oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego,
  • spotkania w ramach grup wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku ich członków rodzin oraz przewodników,
  • usługi asystencko-lektorskie, korzystanie z komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, oraz z zasobów biblioteki książki mówionej,
  • udzielanie informacji o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych itp.
  • poradnictwo prawne,
  • udzielanie informacji i porad dotyczących pisma Braille’a z możliwością jego nauki.

Projekt trwa od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.