Treść artykułu

Zdjęcie. Klasa. Trzy grupy uczniów siedzą w ławkach - z lewej strony, na środku sali i z prawej strony. Na środku sali stoi nauczyciel.

Platforma EuroMath ułatwi naukę matematyki niewidomym i słabowidzącym uczniom

Kończą się prace nad platformą internetową EuroMath. To bezpłatne narzędzie pomagające uczniom z dysfunkcją wzroku w nauce matematyki, a nauczycielom – w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dostępne są już filmy instruktażowe w języku polskim i angielskim, które wyjaśniają matematykom, jak korzystać z platformy.

EuroMath (https://www.euromath.eu) powstaje w wyniku współpracy naukowców z NASK Państwowego Instytutu Badawczego (koordynator), irlandzkiej uczelni Dublin City University (DCU) i holenderskiego królewskiego centrum eksperckiego dla osób niewidomych i niedowidzących Koninklijke VISIO (Royal VISIO). Projekt jest dofinansowany z programu Erasmus+, kończy się w czerwcu br. Ma w założeniu zapewnić większe wsparcie w edukacji matematycznej nauczycielom i uczniom z dysfunkcją wzroku, którzy uczą się w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Docelowo chodzi o wyrównanie szans takich uczniów w zdobywaniu kompetencji matematycznych na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Więcej możliwości

Korzystając z EuroMath, nauczyciele mogą przygotować materiały do lekcji zarówno w tradycyjnej wersji, jak i w brajlu – przy pomocy jednego z czterech edytorów formuł i edytora graficznego. Na platformie znajduje się także repozytorium otwartych matematycznych zasobów edukacyjnych, a tam: materiały metodyczne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, karty pracy ucznia, ćwiczenia, testy i wiele innych pomocnych zasobów gotowych do wykorzystania na lekcji, w domu czy podczas samodzielnej pracy ucznia. EuroMath zawiera też zbiór praktycznych przykładów objaśniających, jak najlepiej uczyć dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku i tłumaczyć im zagadnienia matematyczne, np. jak wygląda figura geometryczna.

Zasoby zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki uczniów z dysfunkcją wzroku ze szkół w Holandii, Irlandii i w Polsce w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Karty pracy ucznia w klasie, w domu, testy i ćwiczenia są dostępne dla uczniów niewidomych i słabowidzących. 

Jak korzystać z platformy? Ponad 40 filmów instruktażowych

Na kanale YouTube platformy edukacyjnej dostępne są już filmy objaśniające nauczycielom działanie aplikacji EuroMath. Wśród ponad 40 instrukcji kilkanaście jest do obejrzenia po polsku na playliście „EuroMath: Wideo instruktażowe dla nauczycieli matematyki. Dotyczą one m.in. tego, jak zacząć pracę z platformą, jakie są jej funkcje, jak działają edytory formuł i edytor grafiki i jak uczeń słabowidzący lub niewidomy może samodzielnie poznawać treść matematyczną.

Źródło: Materiały prasowe NASK – Państwowego Instytutu Badawczego

Fot. Unsplash