Treść artykułu

Plakat promujący wystawę Władysława Hasiora.

Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie Władysława Hasiora

Zamek Królewski w Warszawie zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku na oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie dzieł Władysława Hasiora. Wystawa jest zaproszeniem do niezwykłego świata wyobraźni artysty, Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Spotkanie pozwoli na kontakt ze sztuką jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku, słynącego z asamblaży, czyli kompozycji stworzonych z gotowych przedmiotów. Eksponaty prezentowane na wystawie, zarówno pod względem formy, jak i treści, pokazują możliwie szerokie spektrum poszukiwań twórczych artysty. „Pokoleniowe traumy (wojenne i nie tylko), mechanizmy społecznej opresji, relacje pomiędzy człowiekiem i przyrodą, jednostką a zbiorowością, sacrum i profanum, tym, co uniwersalne i trwałe, a tym, co lokalne i przemijające – wszystkie te wątki znajdują odzwierciedlenie w doborze prac, tworząc fascynujący i głęboki dyskurs nad kondycją ludzką, pełen odwołań do najważniejszych tekstów kultury” – można przeczytać w opisie wystawy.

− „Wystawę Hasior. Trwałość przeżycia” tworzą asamblaże (…) Stanowią sedno twórczości Hasiora. Dzieła te są intuicyjnie i powszechnie rozpoznawane, i kojarzone z nim właśnie. Są wybitnym i bynajmniej nie lokalnym, czy zaściankowym wybuchem talentu, ekspresji oraz głęboko humanistycznego wyrazu i przesłania” – podkreśla Jacek Chromy, autor scenariusza i kurator wystawy.

Terminy oprowadzania:

  • 24 lipca br. godz. 16.00,
  • 21 sierpnia br. godz. 16.00.

Uczestnictwo jest bezpłatne na podstawie zapisów, które można dokonać pod adresem e-mail: tdrapala@zamek-krolewski.pl lub telefonicznie: 22 35 55 360.

Źródło: Zamek Królewski w Warszawie

Grafika: Zamek Królewski w Warszawie