Władze naczelne Związku XVII kadencji

1. Skład Zarządu Głównego:

Prezes Zarządu Głównego:

 • Anna Woźniak-Szymańska (z Okręgu Mazowieckiego)

wiceprezes Zarządu Głównego:

 • Kornel Chmiel (z Okręgu Śląskiego)
 • Tomasz Krzyżański (z Okręgu Świętokrzyskiego)
 • Włodzimierz Ożga (z Okręgu Opolskiego)

sekretarz generalny Zarządu Głównego:

 • Elżbieta Oleksiak – członek nadzwyczajny z Okręgu Mazowieckiego

Skarbnik Zarządu Głównego:

 • Dorota Moryc (z Okręgu Śląskiego)

Członkowie Zarządu Głównego:

 • Elżbieta Lipińska i Anna Jaworska (Okręg Dolnośląski)
 • Zbigniew Terpiłowski i Anna Kruczkowska (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 • Maria Olszak i Zbigniew Nastaj (Okręg Lubelski)
 • Elżbieta Czerwonka i Ewa Kołtko (Okręg Lubuski)
 • Iwona Jendrys i Lucyna Góra (Okręg Łódzki)
 • Tomasz Koźmiński i Ryszard Sienkiewicz (Okręg Małopolski)
 • Monika Twardowska i Ewa Siewiorek (Okręg Mazowiecki)
 • Krystyna Pacholik i Andrzej Kużdżał (Okręg Opolski)
 • Ryszard Cebula i Małgorzata Musiałek (Okręg Podkarpacki)
 • Krystyna Wasilewska i Agnieszka Szóstko (Okręg Podlaski)
 • Ewa Redzimska i Krystyna Dzióbek (Okręg Pomorski)
 • Sebastian Biały i Jerzy Janas (Okręg Śląski)
 • Izabela Wałęga i Mirosław Szymczyk (Okręg Świętokrzyski)
 • Piotr Łożyski i Alicja Bielecka (Okręg Warmińsko-Mazurski)
 • Aleksander Rodziewicz i Irena Zięba (Okręg Wielkopolski)
 • Lech Borucki i Justyna Jastrzembska (Okręg Zachodniopomorski)

2. Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

 • przewodniczący: Piotr Kopyciński (z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego)
 • wiceprzewodnicząca: Elżbieta Bania (z Okręgu Małopolskiego)
 • sekretarz: Krystyna Nowak (z Okręgu Zachodniopomorskiego)

członkowie:

 • Krzysztof Badowski (z okręgu Kujawsko-Pomorskiego)
 • Leokadia Hajęcka (z Okręgu Łodzkiego)
 • Wojciech Kukla (z Okręgu Dolnośląskiego)
 • Krystyna Krajewska (z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego)
 • Sławomir Kurzyński (z Okręgu Śląskiego)
 • Dominik Michalak (z Okręgu Wielkopolskiego)
 • Maria Okulska (z Okręg Podkarpackiego)
 • Halina Walczykiewicz (z Okręgu Lubelskiego)
 • Maria Wal-Piłasiewicz (z Okręgu Pomorskiego)
 • Antoni Szczuciński (z Okręgu Śląskiego)