Rada Naukowa PZN

Kierunki działań Rady Naukowej Instytutu Tyflologicznego PZN

 1. Inspirowanie i organizowanie dużych kampanii społecznych i edukacyjnych o różnej tematyce kierowanych do osób tracących wzrok, ich rodzin i innych członków społeczeństwa.
 2. Przeprowadzenie monitoringu efektywności działania biur czy pełnomocników rektorów ds. osób niepełnosprawnych na różnych uczelniach.
 3. Analiza aspiracji edukacyjnych młodych osób niewidomych i tracących wzrok a możliwości uczelni (dostosowanie edukacji, bariery architektoniczne, mentalne).
 4. Podnoszenie wiedzy lekarzy okulistów na temat znaczenia rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku (wykorzystanie najbliższej jesiennej konferencji okulistycznej do przeprowadzenia „Sesji w ciemności” i zajęć z psychologiem).
 5. Wykorzystanie filmów do edukacji pacjentów i ich rodzin – np. na temat obrzękowego zapalenia plamki.
 6. Zabieganie o umieszczenie w ramach krajowej mapy i regionalnych map potrzeb zdrowotnych, problemów osób niewidomych i tracących wzrok.
 7. Promowanie szeroko rozumianej profilaktyki okulistycznej w partnerstwie z samorządami (np. organizowanie badań przesiewowych dotyczących jaskry – badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego).
 8. Przeprowadzenie programu badawczego opisującego zaburzenia nastroju u osób niewidomych i tracących wzrok oraz zastosowane sposoby oddziaływań psychoterapeutycznych w celu ich weryfikacji (np. tworzenie grup wsparcia).
 9. Przeprowadzenie badań dotyczących akceptacji i braku akceptacji chorób oczu.
 10. Przeprowadzenie badań dotyczących zależności między brakiem wzroku a pogarszaniem się funkcji poznawczych.
 11. Przeprowadzenie badań dotyczących związku między brakiem wzroku a zaburzeniami snu.
 12. Przeanalizowanie we współpracy z Ministerstwem Gospodarki 19 krajowych inteligentnych specjalizacji, których szczegółowe opisy stanowią obowiązujące wytyczne w zakresie zgodności projektów finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami. Rozwój krajowych inteligentnych specjalizacji ma przyczynić się do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki.
 13. Promowanie opieki skoordynowanej – opieka medyczna w połączeniu z opieką społeczną, rehabilitacyjną (na przykład przeanalizowanie jakości życia osób z problemami wzroku korzystających i nie korzystających z takiej opieki).
 14. Zastosowanie nowoczesnych technologii w codziennym życiu i pracy osób z problemami wzroku.
 15. Zgłaszanie na uczelnie wyższe tematów badawczych dotyczących osób z problemami wzroku w celu ich realizacji w ramach prac badawczo-naukowych (magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych itd.).
 16. Analiza efektywności różnych form rehabilitacji osób z problemami wzroku w kontekście nakładów finansowych.
 17. Przeprowadzenie monitoringu pracy urzędów centralnych, samorządowych, powiatowych, gminnych w kontekście pomocy osobom z problemami wzroku.
 18. Wydatkowanie środków publicznych a efektywność rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem.
 19. Wykorzystanie możliwości różnych kanałów informacyjnych, między innymi organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz roli kościoła do edukacji i przekazywania informacji prozdrowotnych i rehabilitacyjnych.
 20. Monitoring ofert placówek realizujących w ramach środków NFZ dobór pomocy optycznych dla osób słabowidzących.
 21. Przygotowanie oferty usług w ramach teleopieki w stosunku do osób niewidomych i słabowidzących.
 22. Analiza barier organizacji obywatelskich w świadczeniu usług i reprezentowaniu praw osób z problemami wzroku.
 23. Przygotowanie koncepcji budowania relacji z mediami publicznymi (radiem, telewizją, prasą) , np. obecność ekspertów Rady w mediach (m.in. prowadzenie cyklicznych programów informacyjno-edukacyjnych dla osób z problemami wzroku).

Profesor dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek

liberek

Okulistka, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, Ordynator Oddziału Klinicznego Okulistyki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie; prezes elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Profesor dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki

wysocki

Lekarz chorób wewnętrznych, epidemiolog i zdrowia publicznego. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Członek Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

 

Profesor dr hab. n. politycznych Ewa Leś

rada_default

Politolog, specjalista w zakresie polityki społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Studiów Politycznych PAN – polityka wobec trzeciego sektora, polityka rodzinna oraz polityka pomocy i integracji społecznej.

Profesor dr hab. n. med. Wanda Romaniuk

roamniuk

Okulistka, Krajowy Konsultant ds. Okulistyki z Katowic.

Profesor dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Profesor nauk społecznych, pedagog, kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Profesor dr hab. inż. Romuald B. Beck

rada_default

Inżynier, Wiceprezes ds. Naukowych Cezamet Politechnika Warszawska sp. z o.o.

Profesor nadzwyczajny, dr hab. n. med. Maciej Krawczyński

krawczynski

Genetyk – okulista; Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu, Katedra Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Profesor nadzwyczajny dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

parnowski

Psychiatra, geriatra, Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Instytucie Sobieskiego w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego.

Profesor dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

rada_default

Okulista, Prezes Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD w Warszawie.

Profesor dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

szaflik

Okulista, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie; Centrum Mikrochirurgii Oka Laser.

Doktor n. med. Anna Kieszkowska-Grudny

kieszkowska

Specjalista ds. zdrowia publicznego, psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta, członek Zarządu Stowarzyszenia Lidershe, dyrektor i członek zarządu sieci placówek medycznych, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doktor n. med. Jakub Gierczyński. MBA

gierczynski
Lekarz medycyny i zdrowia publicznego. Ekspert i wykładowca w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH oraz Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Doktor nauk politycznych Grażyna Melanowicz

melanowicz

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Aktywności Społecznej w Warszawie.

Magister Irena Chmiel

chmiel

Przez wiele lat dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Magister Jan Lach

rada_default

Zastępca dyrektora w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.