Treść artykułu

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza projekt zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

9 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji infrastruktury.

Tematem zebrania było rozpatrzenie Informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Oprócz przedstawicieli resortu infrastruktury i członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci samorządów lokalnych, przewoźników oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Z ramienia Polskiego związku Niewidomych w posiedzeniu uczestniczyli Krzysztof Wiśniewski i Grażyna Wuls.

Przedstawiony na posiedzeniu projekt powstał w wyniku prac powołanego przez Ministra Infrastruktury specjalnego zespołu do spraw zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, dlatego wszyscy obecni z wielką uwagą przysłuchiwali się prelekcji przedstawiciela ministerstwa. Warto przypomnieć, że w swoim pierwotnym kształcie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzała zapisy utrudniające a na pewnych obszarach kraju nawet uniemożliwiające korzystanie z ulgowych przejazdów komunikacją publiczną przez osoby niewidome. Na szczęście wejście w życie tych rozwiązań jest stale odraczane. (Pisaliśmy o tym we wcześniejszych numerach biuletynu informacyjnego między innymi w tekście: “Z ulgą o ulgach”).

Wracając do omawianego projektu to zakłada on, iż wszystkie przedsiębiorstwa wykonujące transport publiczny będą zobowiązane do respektowania ulg ustawowych.
Ponadto powyższe podmioty będą mogły uzyskać dotację z budżetu państwa w związku ze sprzedażą biletów ulgowych. Inną ważną propozycją jest nałożenie na wszystkie samorządy obowiązku opracowania planu transportowego. Pozwoli to na uniknięcie tak zwanych białych plam transportowych. Zdaniem autorów projektu każda gmina powinna zapewnić swoim mieszkańcom transport publiczny. Ponadto projekt zakłada, że usług transportu publicznego nie będzie mógł świadczyć przedsiębiorca, który w ostatnich pięciu latach został ukarany za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. Po zakończeniu prezentacji głównych założeń projektu, uczestnicy posiedzenia zgłaszali swoje uwagi oraz zadawali pytania.

Na zakończenie przedstawiciele ministerstwa podkreślili, że jest to wstępna wersja projektu i wszystkie uwagi są mile widziane.

Zanim projekt trafi do konsultacji publicznych musi przejść konsultacje międzyresortowe i zostać oficjalnie przyjęty przez rząd. Autorzy projektu planują, że omawiany projekt wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Jeżeli propozycje dotyczące respektowania ulg komunikacyjnych dla osób niewidomych zostaną przyjęte w zaproponowanym kształcie to istnieje duża szansa, iż pasażerowie niewidomi i słabowidzący oraz ich przewodnicy nie będą narażeni na kwestionowanie ich uprawnień do zakupu ulgowych biletów.

Krzysztof Wiśniewski prawnik
Elżbieta Oleksiak kierownik Centrum Rehabilityacji
w Instytucie Tyflologicznym PZN