Treść artykułu

Dłoń rozkłada klocki na których są znaki związane z niepełnosprawnością

Kolejne szkolenie w Siedlcach

W ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami” pierwszy raz 20 sierpnia, a kolejny 10 września 2020 r. odbyło się szkolenie grupowe „Słabowidzącym i niewidomym radzimy” dla członków Koła PZN z Siedlec. Spotkaliśmy się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach w bardzo komfortowych warunkach. Przez 4 godziny rozmawialiśmy m.in. o możliwościach uczestnictwa w projekcie, rehabilitacji, nowinkach technologicznych. Zastanawialiśmy się, jakie są pierwsze potrzeby i jakie pytania najczęściej zadają sobie osoby tracące wzrok. Uczestnicy mogli także obejrzeć sprzęt przydatny w życiu codziennym. Spotkanie prowadziła Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN. Dziękujemy za gościnę i ciepłe przyjęcie! I do zobaczenia już niedługo!

Uwaga! Do uczestnictwa w zajęciach nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy mają zapewniony poczęstunek. Czas trwania szkolenia: 4 godziny.

Terminy kolejnych szkoleń w Siedlcach:

  • 24 września 2020 r. w godzinach 11.00–15.00,
  • Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10,
  • Na szkolenia można zgłaszać się pod numerem telefonu: 22 887 60 86; e-mail: pzn@pzn.org.pl.

W pudełku leżą materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia: białe laski, czasopisma PZN, leki z napisami w brajlu.Uczestnicy siedzą przy stole podczas szkolenia.

Więcej o projekcie na stronie internetowej: www.widzimy.pzn.org.pl.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Oleksiak / Shutterstock

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dwa logotypy. Po lewej stronie logo Marki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na białym tle zielony napis Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Po lewej stronie prostokąt obramowany zielonym kolorem, w którego wpisują się kolejno półokręgi: biały, zielony, biały, a kończy je zielona kropka. Obok, po prawej stronie logotyp Marki Mazowsze. Na białym tle znajduje się czerwony napis Mazowsze. Litera M przypomina serce. Poniżej dopisek serce Polski.