Treść artykułu

Trzy rzędy monet i ręce osoby nad nimi

Ile będzie można dorobić do emerytury czy renty?

Od 1 września 2022 r. zmienią się limity dorabiania do emerytury, renty rodzinnej, socjalnej, z tytułu niezdolności do pracy.  Do zawieszenia świadczenia dojdzie, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł. Limity są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju za poprzedni kwartał i zmieniają się co trzy miesiące.

Zgodnie z ustawą limit pobierania świadczeń to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu świadczenie zostanie zmniejszone (w przypadku renty socjalnej całkowicie zawieszone). Po przekroczeniu limitu 130% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenia są całkowicie zawieszone.

W drugim kwartale płace spadły, dlatego od 1 września limity dla pracujących emerytów i rencistów również są nieco niższe – o kilkadziesiąt złotych. Uważać powinny szczególnie te osoby, których miesięczne zarobki były bardzo zbliżone do dotychczasowego limitu.

Nowe limity to:

4309,40 zł  – kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

8003,20 zł – kwota równa 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nowe kwoty limitów obowiązują we wrześniu, październiku i listopadzie. Zmienią się znowu od 1 grudnia.

Zawieszone ani zmniejszone, bez względu na wysokość osiąganego przychodu, nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Fot. Unsplash