Ulgi telekomunikacyjne

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Obowiązek świadczenia udogodnień telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych mają dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych. Poniżej przedstawiamy wykaz udogodnień, które powinni świadczyć dostawcy usług telefonicznych dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostawca usług telefonicznych na każde żądanie niewidomego … Czytaj całość

Ulgi przy zakupie biletów na przejazdy kolejowe i w komunikacji autobusowej

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Uwaga! Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją przysługują w klasie 2. Ulga nie obowiązuje na tzw. miejscówki i miejsca sypialne – należy je kupić dla siebie i przewodnika. Omówione poniżej ulgi nie dotyczą również autobusowych połączeń … Czytaj całość

Ulgi pocztowe na terenie polski

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Przez przesyłkę dla ociemniałych rozumie się „przesyłkę o masie do 7000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną … Czytaj całość

Przesyłki pocztowe wysyłane za granicę

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Druki dla ociemniałych (cekogramy) są zwolnione z wszelkich opłat pocztowych, z wyjątkiem dopłat lotniczych. Limit masy dla tych przesyłek wynosi 7000 g. Cekogramy to druki dla ociemniałych nadawane w stanie otwartym oraz płytki ze znakami … Czytaj całość