Ulgi na przejazdy komunikacją miejską

Ulgi na przejazdy komunikacją miejską Aktualizacja niniejszego materiału: 22.05.2009 r. Ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób niewidomych i słabowidzących nie są zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi (jak to ma miejsce w przypadku komunikacji kolejowej i PKS). Kwestie te reguluje … Czytaj całość

Przesyłki pocztowe wysyłane za granicę

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Druki dla ociemniałych (cekogramy) są zwolnione z wszelkich opłat pocztowych, z wyjątkiem dopłat lotniczych. Limit masy dla tych przesyłek wynosi 7000 g. Cekogramy to druki dla ociemniałych nadawane w stanie otwartym oraz płytki ze znakami … Czytaj całość

Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielana osobom niepełnosprawnym przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielana osobom niepełnosprawnym przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki … Czytaj całość

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Turnus rehabilitacyjny – zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, … Czytaj całość

Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym (1)

Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym Aktualizacja niniejszego materiału: 22.05.2009 r. Lecznictwem uzdrowiskowym jest zorganizowana działalność polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: właściwości naturalnych surowców leczniczych, właściwości lecznicze … Czytaj całość

Protezy oka – gdzie i jak się o nie starać.

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. W celu uzyskania refundacji kosztów zakupu protezy ocznej należy zarejestrować zlecenie od lekarza we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia i uzyskać zgodę na refundację. Następnie z zarejestrowanym zleceniem należy się udać do … Czytaj całość