Znaki wyczuwalne dotykiem, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem

Od lipca 1999 r. obowiązuje Polska Norma wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny dotycząca znaków ostrzegających przed niebezpieczeństwem, wyczuwalnych dotykiem.

Intencją autorów normy było poinformowanie osób niewidomych, że w opakowaniu znajdują się substancje lub preparaty niebezpieczne, poprzez umieszczenie na opakowaniu znaku ostrzegawczego. Tym znakiem jest trójkąt równoboczny wyczuwalny dotykiem, który może być zredukowany do trzech wypukłych kropek w przypadku braku miejsca. Znak powinien być umieszczony w taki sposób, aby inne wytłoczone wzory na opakowaniu nie wprowadzały w błąd. Na opakowaniach z dnem trójkąt powinien być umieszczony w odległości nie większej niż 50 mm od dna opakowania. Na opakowaniach aerozoli powinien znajdować się w miejscu do którego przykłada się palec. Na opakowaniach z tworzyw sztucznych całkowicie otwieranych trójkąt powinien znajdować się na tej części opakowania, którą dotykamy w czasie normalnego używania preparatu (podnoszenia czy wysypywania zawartości opakowania). Na opakowaniach bez dna (tubach, nabojach) znak ostrzegawczy umieszczany jest koncentrycznie wokół otworu tuby lub na powierzchni która dotykamy przy używaniu preparatu.

Z naszej wiedzy wynika, że osoby niewidome i słabowidzące nie wiedza o wprowadzeniu takiego znaku ostrzegawczego.

Jednocześnie coraz częściej jesteśmy proszeni jako Polski Związek Niewidomych Instytut Tyfloogiczny o dokonanie oceny czytelności wspomnianego wyżej znaku.

Dlatego postanowiliśmy, w dostępnych dla nas środkach przekazu rozpowszechnić tę informacje.

Centrum Rehabilitacji
Instytut Tyflologiczny PZN