Żegnamy prof. Andrzeja Stankiewicza

Żegnamy prof. Andrzeja Stankiewicza

Z przykrością zawiadamiamy, że 3 maja br. w wieku 75 lat zmarł prof. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz – wybitny okulista, naukowiec, nauczyciel, osoba niezwykle oddana sprawie zwiększania dostępności nowoczesnych metod leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz przybliżaniu społeczeństwu problematyki AMD.

Profesor Andrzej Stankiewicz był wieloletnim Pracownikiem i Członkiem Rady Naukowej, Kierownikiem Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (2000 – 2011), Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego “Klinika Oczna” (2002 – 2012), Założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD).

Wielokrotnie wyróżniany za działalność naukowo-organizacyjną m.in. nagrodami Rektora AM w Białymstoku, Warszawie oraz odznaczany, w tym również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lekarz całkowicie oddany swoim pacjentom

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym.