Żegnamy Andrzeja Bartyńskiego

Żegnamy Andrzeja Bartyńskiego

Z żalem przypominamy, że 16 czerwca 2018 roku zmarł ANDRZEJ BARTYŃSKI (1934-2018).

Poeta, przez 25 lat Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, wieloletni członek Rady Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.

Pogrzeb odbędzie się 7 lipca 2018 r. na cmentarzu parafialnym pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Odona Bujwida 51.

Żonie Krystynie Bartyńskiej oraz rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają Zarząd Polskiego Związku Niewidomych oraz pracownicy.


Andrzej Bartyński urodził się we Lwowie 25 maja 1934 r. Stracił wzrok w wyniku przesłuchiwania przez gestapo, miał wtedy 9 lat. W 1946 r. wyjechał ze Lwowa do Wrocławia. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jako poeta debiutował w 1956 r. wierszem pt. „Rapsod o Jesieninie” na łamach czasopisma studenckiego „Życie Uniwersytetu”. W tym samym roku założył z kolegami Wrocławską Grupę Artystyczną „Dlaczego nie” skupiającą młodych poetów, prozaików, aktorów i artystów plastyków. W 1961 r. został członkiem Związku Literatów Polskich. Wydał szereg książek poetyckich: „Dalekopisy” (1957), „Zielone wzgórza” (1960), „Komu rośnie las” (1965), „Ku chwale słońca” (1974), „Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin” (1977), „Wojna, wyspa, skarabeusz” (1982), „Wróć, bo czereśnie” (1997), „Te są ojczyzny moje” (1999), „Taki świat – trylogia poetycka: I Poranek, II Południe, III Oderwanie” (2001), „Taki Świat” (2001) , „Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy” (2008) oraz „Wybór poezji” (2009).

Bartyński był wielokrotnym laureatem krajowych festiwali poetyckich „Kłodzka Wiosna Poetycka”. Przyznano mu wiele odznaczeń, w tym Krzyż Partyzancki i Krzyż Armii Krajowej oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 r. został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. W 2009 r. otrzymał nagrodę literacką im. Ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom poezji (Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy). Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury został w listopadzie 2009 roku uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W 2010 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony dla Kultury Gloria Artis. Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu oraz członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków..

Honorowy obywatel miasta Polanica Zdrój, od 2003 r. pomysłodawca, twórca i współorganizator corocznych międzynarodowych festiwali poezji odbywających się w Polanicy Zdroju „Poeci bez granic”.

Wywiad z Andrzejem Bartyńskim opublikowany w „Pochodni” w 2015 r.: http://pochodnia.pzn.org.pl/artykul/3589-jestem_tylko_z_poezja.html.