Zapytanie ofertowe nr 13/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu „Operator wprowadzania danych”