Zakład Aktywności Zawodowej

Polski Związek Niewidomych
Zakład Aktywności Zawodowej

10-685 Olsztyn, ul. Paukszty 57
tel. centrali (0-89) 542-89-13, tel./fax: (0-89) 542-88-02
e-mail: zazolsztyn@wp.pl
strona www: www.omrolsztyn.neostrada.pl
Dyrektor Mariusz Gruźlewski

Pobierz artykuł jako dokument .pdf