Z żalem żegnamy

Z żalem żegnamy

Z żalem informujemy, że 12 września 2018 r., po ciężkiej chorobie odeszła od nas pani Maryla Zembrzuska, wieloletni pracownik Biblioteki Centralnej PZN oraz Działu Zbiorów dla Niewidomych GBPIZS, osoba bardzo życzliwa, koleżeńska i oddana swojej pracy.

Pani Maryla całe swoje życie związała z naszym środowiskiem. Po odejściu na emeryturę, już jako wolontariuszka, z wielkim zaangażowaniem służyła pomocą niewidomym czytelnikom. Przeszkodziła jej w tym dopiero ciężka choroba.

Zapamiętamy ją jako osobę pełną energii, uśmiechniętą i mającą dla każdego dobre słowo.

Będzie nam jej brakowało.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. o godz. 14.00 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach.