Wydawanie czasopism

Wydajemy: dwumiesięcznik Pochodnia w brajlu, druku powiększonym oraz w wersji elektronicznej, miesięczniki: Promyczek (dla dzieci młodszych) i Światełko (dla młodzieży) w brajlu, druku powiększonym i w wersji elektronicznej oraz kwartalnik Nasze Dzieci dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku w druku powiększonym i w wersji elektronicznej. Ponadto co dwa tygodnie wydajemy Biuletyn Informacyjny Pochodni w wersji elektronicznej.

Wszystkie czasopisma można prenumerować bezpłatnie.

Kontakt w sprawie prenumeraty:
Pochodnia, Promyczek, Światełko i Biuletyn:

e-mail: pochodnia@pzn.org.pl lub tel. 22 635 19 10

Nasze dzieci: eoleksiak@pzn.org.pl lub tel. 635 52 84

Pobierz artykuł jako dokument .pdf