Wydawanie czasopism

W okresie od 1.04.2017 do 31.12.2017 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydajemy: dwumiesięcznik Pochodnia w brajlu, druku powiększonym oraz w wersji elektronicznej, miesięczniki: Promyczek (dla dzieci młodszych) i Światełko (dla młodzieży) w brajlu, druku powiększonym i w wersji elektronicznej oraz kwartalnik Nasze Dzieci dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku w druku powiększonym i w wersji elektronicznej. Ponadto co dwa tygodnie wydajemy Biuletyn Informacyjny Pochodni w wersji elektronicznej.

W ramach projektu wydane zostaną także Materiały Tyflologiczne – poradnik dla niewidomych rodziców wychowujących dzieci.

Wznowione zostanie wydanie programu Sally Mangold – Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich. Program służyć będzie tyflopedagogom i nauczycielom/instruktorom brajla uczącym niewidome dzieci.

Wszystkie czasopisma można prenumerować bezpłatnie.

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Pobierz artykuł jako dokument .pdf