Wydawanie czasopism

W okresie od 1.01.2018 do 31.03.2019 wydawane będą czasopisma:

  • “Pochodnia” – dwumiesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej
  • “Promyczek” (dla dzieci młodszych) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej
  • “Światełko” (dla młodzieży) – miesięcznik w druku powiększonym, brajlu i w wersji elektronicznej
  • “Nasze Dzieci” – dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku – kwartalnik w druku powiększonym i w wersji elektronicznej
  • “Biuletyn Informacyjny” – dwutygodnik w wersji elektronicznej

Wszystkie czasopisma – prenumerata bezpłatna.

Kontakt w sprawie prenumeraty: