Turnus usprawniająco - rekreacyjny w Laskach 2018

Turnus usprawniająco – rekreacyjny w Laskach 2018

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach

Oferta turnusu dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzinami na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach:

 • uczestnicy: z problemami wzroku wraz z rodzinami
 • wiek: dzieci od 5 do 13 lat
 • termin: 25 czerwca do 8 lipca 2018r. – 14 dni
 • ilość miejsc: maksymalnie 60 osób.
 • wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie
 • warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami

Zakwaterowanie w internacie dziewcząt:

 • 11 pokoi 3-osobowych z łazienką (parter)
 • 13 pokoi 3-osobowych z łazienką (piętro I)

3-osobowe pokoje, każdy z łazienką, są zgrupowane po trzy tworząc oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, zapewniając dostęp do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego; w sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania; oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.

Ośrodek zapewnia zaplecze do realizacji programu turnusu, form rehabilitacji i zaplecze do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych.
Ośrodek posiada także:

 • odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną,
 • konie i stadninę do prowadzenia hipoterapii,
 • basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacyjne,
 • pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku.

Ośrodek posiada oznaczenia w brajlu i powiększonym druku na drzwiach. Zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne są oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni wyczuwalną dotykowo dla osób z problemami wzroku. Są odpowiednio oznakowane schody – pierwszy i ostatni schodek. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Na czas trwania turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.

Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie Ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw zorganizowany dla dzieci z dysfunkcja wzroku i wyposażony w urządzenia przeznaczone dla takich dzieci.

Proponowane zajęcia:

 • rehabilitacja wzroku
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się z elementami czynności życia codziennego
 • zajęcia edukacyjne – głównie nauka i doskonalenie znajomości brajla, rozwijanie percepcji dotykowej
 • rehabilitacja ruchowa, gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia muzyczno – ruchowe
 • zajęcia w pracowni ceramiki
 • basen – zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne w wodzie
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z logopedą
 • hipoterapia
 • zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia sportowe,
 • seans filmu z audiodeskrypcją;
 • prelekcje i wykłady dla rodziców
 • wycieczka do Warszawy

Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.

Koszty turnusu:
Jedno dziecko niepełnosprawne + jeden opiekun 4.100 zł
Drugi rodzic/opiekun 1.288 zł
Rodzeństwo od 2 do 6 roku życia 454 zł
Rodzeństwo od 7 do 16 roku życia 850 zł

Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna + orzeczenie o niepełnosprawności) prosimy kierować do Elżbiety Oleksiak do Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN (00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9), tel.: 22 635 52 84, mail: eoleksiak@pzn.org.pl do 31 marca 2018 r.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w turnusie
Elżbieta Oleksiak
Kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN