Trwają konsultacje społeczne w sprawie udogodnień w programach telewizyjnych

Trwają konsultacje społeczne w sprawie udogodnień w programach telewizyjnych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz słuchu w programach telewizyjnych.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów prezentowanego projektu. Uwagi i opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. na adres niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl.

Od osób fizycznych wymagane jest również przekazanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z toczącymi się konsultacjami.

Obowiązek wydania przez KRRiT rozporządzenia w ww. zakresie określa ustawa z dn. 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (DZ.U. z 16 maja 2018 r. Poz. 915).

Projekt rozporządzenia: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/rozporzadzenie-krrit_art.-18a-urt_projekt-z-dn.-22.06.2018.docx.

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/wyrazenie-zgody_rodo.docx