Transkrypcje pisma brajla

Dokonujemy transkrypcji z pisma brajla na wersję w zwykłym druku, a także tłumaczymy pisma urzędowe i inne rodzaje pism na pismo brajla. Od lat współpracują z nami różne instytucje (ministerstwa, zakłady karne, kancelarie prawne, fundacje i stowarzyszenia), które w ramach swoich działań kontaktują się z osobami niewidomymi, bądź chcą odpowiedzieć na ich zapytania.

Transkrypcji dokonują osoby biegle posługujące się pismem punktowym, co zapewnia rzetelnie wykonaną pracę. Teksty są wiernym przekładem oryginału, bez poprawek redakcyjnych.

Nasza usługa jest płatna, a do wyceny przyjmujemy znormalizowaną stronę (1800 znaków ze spacjami), bądź jej wielokrotność:

  1. Tłumaczenie strony brajlowskiej na wersję w zwykłym druku za każdą znormalizowaną stronę 50 zł plus VAT. Jeśli tekst zawiera pół strony lub mniej, stawka wynosi 25 zł plus VAT. Powyżej pół strony do wyceny przyjmujemy znormalizowaną stronę.
  2. Transkrypcja zwykłego druku (tekst nieskomplikowany) na pismo brajla – za każdą znormalizowaną stronę 80 zł plus VAT. Jeśli tekst zawiera pół strony lub mniej, stawka wynosi 40 zł plus VAT. Powyżej pół strony do wyceny przyjmujemy znormalizowaną stronę.
  3. W przypadku transkrypcji tekstu wymagającego większego nakładu pracy, np. transkrypcja ręcznie napisanego tekstu, adaptacja skomplikowanych tabel – stawka do negocjacji w zależności od stopnia trudności.
  4. Transkrypcja zwykłego druku na graficzny zapis brajlowski (płaski alfabet brajla) – stawka do negocjacji w zależności od stopnia trudności.

W cenę wliczone są:
Tłumaczenie tekstu, przepisanie, wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych, wydruk i wysyłka tłumaczenia wraz z oryginałem.

Informacji udziela Rafał Kanarek tel. 22 635-19-10, 22 831-22-71 w. 253 e-mail: rkanarek@pzn.org.pl