Przydatne linki dla poszukujących pracy

Aktualizacja: sierpień 2015

Wybrane adresy:

 • www.ngo.pl – Serwis dla organizacji pozarządowych, oferty pracy, ogłoszenia poszukujących pracy, informacje o projektach, szkoleniach i konferencjach;

 •  www.popon.pl – Serwis internetowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych; oferty pracy;

 • www.ozon.org.pl  – Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych; oferty pracy;

 • www.ffm.pl – Fundacja Fuga Mundi – Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych;

 • www.actus.promotion.org.pl – Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 • praca.wp.pl – Baza ofert pracy, wyszukiwanie wg określonych kryteriów;

 • praca.onet.pl – Informacje o pracodawcach, wyszukiwanie ofert pracy wg określonych kryteriów, możliwość zamieszczenia ogłoszenia o poszukiwaniu pracy;

 • www.jobs.pl – Możliwość wyszukiwania i dawania ogłoszeń o poszukiwaniu pracy i pracownika, informacje o targach pracy i imprezach z tym związanych;

 • www.gratka.pl – Możliwość wyszukiwania ofert pracy oraz darmowego wyszukiwania kandydatów wg kilku kryteriów;

 • www.pracuj.pl – Baza ogłoszeń z pracą, możliwość wyszukiwania poprzez określone kryteria; 

 • www.gazeta.pl – Rozbudowany serwis praca, duża ilość informacji, ofert dla poszukujących pracy.

Przykładowe biura karier i organizacje studenckie:

Strony internetowe wybranych Urzędów:

 • Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • www.polskawue.gov.pl –Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej;

 • www.odm.gov.pl – Ośrodek Debaty Międzynarodowej

 • Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. – Sejm RP 

 • Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. – Senat RP

 • Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

 • www.psz.praca.gov.pl – Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia