Prośba o wypełnienie ankiety dla osób niewidomych i słabowidzących

Jestem studentką pierwszego roku projektowania graficznego studiów II stopnia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Uczestniczę w kursie animacji kultury prowadzonym przez p. Krzysztofa Marchlaka. Tematem mojej pracy magisterskiej będą zagadnienia związane ze zmysłem wzroku, postrzeganiem twarzy oraz zaburzeń percepcji. Bardzo chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o postrzeganiu twarzy i otoczenia u osób, które mają pewne dysfunkcje w tym zakresie.

Przygotowałam ankietę, która skierowana jest do osób niewidomych lub słabowidzących. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą wzroku oraz percepcji twarzy. Kwestionariusz posłuży do realizacji dyplomu a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celu opracowania części opisowej pracy magisterskiej. Czy jest szansa na to, aby podopieczni związku zgodzili się odpowiedzieć na kilkanaście pytań?

Pobierz artykuł jako dokument .pdf