Programy rehabilitacyjne wykonywane na zamówienie przez Polski Związek Niewidomych.

  1. Randall K. Harley, Thomas Wood, John B. Merbler “Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych i słabowidzących dzieci z dodatkowo ograniczoną sprawnością”; 1994. Cena 189.00 zł brutto,
  2. Donnise Brown, Vickie Simmons, Judy Methvin “Oregoński program rehabilitaji niewidomych i słabowidzących dzieci w wieku od 0 do 6 lat”. Cena 168.00 zł brutto,
  3. Sally S. Mangold “MANGOLD – Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich”; 2000. Powielany na zamówienia: Podręcznik dla nauczyciela (w czarnym druku) – 83 zł brutto i Podręcznik z lekcjami dla ucznia (w brajlu) – 330 zł brutto – komplet – 413.00 zł brutto,

Zamówienia przyjmuje Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN, e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl. Należność za zamówione egzemplarze należy wpłacać na konto bankowe nr BANK Pekao S. A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715.

Pobierz artykuł jako dokument .pdf