Praca szuka człowieka, czyli szukamy redaktora

Praca szuka człowieka, czyli szukamy redaktora

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych poszukuje osoby na stanowisko redaktora czasopism PZN.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe humanistyczne,

– doświadczenie w pracy redakcyjnej,

– perfekcyjna znajomość zasad języka polskiego,

– umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office.

– znajomość zagadnień związanych z niepełnosprawnością,

– dobra organizacja czasu pracy,

– kreatywność,

– umiejętność pisania różnorodnych materiałów prasowych.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie,

– umowę o pracę,

– miłą atmosferę.

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@pzn.org.pl

Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny zpch  z siedzibą w Warszawie ul. Konwiktorska 9 numer KRS 0000042049

W PZN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się, wysyłając wiadomość mailową na adres: daneosobowe@pzn.org.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w PZN Instytut Tyflologiczny zpch. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

– art 22 kp,

– Pani/Pana zgody w zakresie udziału w obecnej rekrutacji

Jednocześnie informujemy, że:

– udzielenie zgody jest dobrowolne,

– w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

– dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego,

-przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

– przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.