Praca: redaktor w dziale komunikacji PZN

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny poszukuje kreatywnej osoby do działu komunikacji, posiadającej umiejętności z dziedziny public relations, w tym komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, potrafiącej redagować teksty i posiadającej doświadczenie przy tworzeniu czasopism, w tym biuletynów informacyjnych.

Wskazana znajomość specyfiki organizacji pozarządowych w tym działających na rzecz osób osób z niepełnosprawnościami, posiadającej doświadczenie w kierowaniu zespołem i dyspozycyjnej.

Prosimy wysłać CV na adres mailowy mstawska@pzn.org.pl w terminie do 19 stycznia 2018 r.

Pobierz artykuł jako dokument .pdf